EN

FF:RLB13 Církev sjednocení - Informace o předmětu

RLB13 Církev sjednocení

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
každý lichý pátek 15:00–18:15 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kursu bude student schopen:
a) popsat nauku a praxi Hnutí sjednocení;
b) zařadit Hnutí sjednocení do kontextu nových náboženských hnutí;
c) aplikovat religionistické metody při studiu Hnutí sjednocení;
d) analyzovat vývoj Hnutí sjednocení na Západě a ve světě;
e) formulovat témata studia nových náboženství;
f) porovnat specifičnosti Hnutí sjednocení a jiných nových náboženských hnutí.
Cílem kursu je osvojení dovedností religionistického přístupu při studiu a výzkumu jednoho z nejvíce známých a diskutovaných nových náboženství- Církve (Hnutí) sjednocení. Kurs se zabývá naukou a praxí této náboženské skupiny, kontextem vzniku a jejího působení, historií skupiny, veřejnou i odbornou diskusí o této skupině. Účastníci kursu mají příležitost diskutovat s čelním představitelem "hnutí sjednocení" v ČR.
Osnova
 • 1) Kontext vzniku a působení skupiny
 • 2) Zakladetel Církve sjednocení - rev. Moon
 • 3) Základní text: Boží princip
 • 4) Nauka a praxe
 • 5) Historie skupiny ve světě a v ČR
 • 6) Otázky a problémy spojené s působením skupiny.
Literatura
 • Boží princip :výklad. Vyd. 1. Praha: Ideál, 1998. xxiii, 412. ISBN 80-901017-1-2. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 181 s. ISBN 8021016450. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 107 s. Proměny náboženství, 3. ISBN 80-210-3492-0. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Stát, média a (nová) náboženství. In Zdeněk, R. Nešpor, (ed.): Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita z pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. s. 91-105, 15 s. x1. ISBN 80-7330-061-3. info
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Netradiční náboženství u nás. 1. vyd. Praha: DINGIR, 1998. 137 s., 4. ISBN 80-902528-0-X. info
Výukové metody
Přednášky, četba textů, diskuse.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen kolokviem - rozpravou o studentově textu, při níž student prokáže znalost dané problematiky a schopnost tvůrčího a odborného přístupu. Náležitosti textu: rozsah max. 25 000 znaků, bibliografie, poznámkový aparát.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013.