IB013 Classical & Molecular Cytogenetics – Selected Topics

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
1D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ingo Schubert (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Poznámka k periodicitě výuky: 19.-23.10.2009.
Výuka probíhá blokově.
www: http://www.ipk-gatersleben.de/Internet/Forschung/CytogenetikGenomanalyse/Karyotypevolution.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace.