IZ018 Fluvial geomorphology in management of river landscapes

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Angela Gurnell (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( D - GR4 ) || NOW ( Z8308 Fluviální geomorfologie ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci dvou přednášek budou prezentovány obecné poznazky a případové studie z fluviální geomorfologie, krajinné ekologie a biogeomorfologie a jejich využití při plánování a managementu říčních krajin. Prof. Gurnell provádí základní i aplikovaný výzkum na řekách ve Velké Británii, Itálii, Francii a USA. Případové studie budou zaměřeny na vztahy mezi hydrologií, geomorfologií a vegetací údolních niv, plavenou dřevní hmotu, invaze zavlečených druhů rostlin v nivách, dopady šíření bobra evropského v říčních ekosystémech a na další otázky ekologie (hydrekologie) řek a jejich niv.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2009/IZ018