Fy2MP_SH4K Bezpečnostní priority pro děti

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (přednášející)
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Katedra fyziky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Cíle předmětu
It is extremely important to teach your children what to do in an emergency in case you are not there to help them -- make sure they know where your family meeting place is, who your out-of-town family contact is, and practice evacuation drills regularly at home.
Osnova
  • At the end of the course students should be able to: create lots of training materials available for parents, kids and teachers to integrate safety messages in course curricula.
Literatura
  • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Milana HURNÍKOVÁ. The level of knowledge and skills of First Aid provision among pupils of the 8th grade of primary schools. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 285-297. ISBN 978-80-210-4930-7. info
  • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5. info
  • HANDAL, Kathleen A. The American Red Cross first aid and safety handbook. Edited by Elizabeth Dole. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1992. xiv, 321 s. ISBN 0-316-73646-5. info
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
test
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
zkušební projektový výstup.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.