Bi2211 Nové objevy v antropologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Prof. Dr. Jean-Jacques Hublin (přednášející), prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (zástupce)
PhDr. Karol Pieta, DrSc. (přednášející), prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (zástupce)
PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (přednášející), prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Série přednášek zahraničních hostujících profesorů z oblasti paleoantropologie a antropologické archeologie. Cílem kurzu je seznámit studenty s novými objevy a výzkumy v oblasti paleoantropologie a antropologické archeologie v Evropě a Asii.
Osnova
  • 3 přednášky prof. Dr. Jean-Jacques Hublina a 3 přednášky PhDr. Karola Piety, DrSc. a 3 přednášky PhDr. Meteje Ruttkaye CSc.
Metody hodnocení
Série přednášek, kredity jsou uděleny za prezenci.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2009/Bi2211