FAV183 Vojtěch Jasný

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Vojtěch Jasný (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vojtěch Jasný (nar. 1925) - filmový režisér, scenárista, příležitostně kameraman v autorských a dokumentárních projektech - je jednou z emblematických osobností moderní české kinematografie. Jasný začínal v 50. letech jako dokumentarista budovatelskými filmy, posléze byl jedním z prvních představitelů kritické ur-vlny, v 60. letech se stal mezinárodně ceněným představitelem nové české kinematografie ("Všichni dobří rodáci", 1968), po odchodu do exilu působil v Rakousku a Německu (mj. adaptace románu Heinricha Bölla "Ansichten eines Clowns", 1975), posléze v USA a Kanadě (mj. dokument "Why Havel?", 1991). Jeho filmografie čítá přes padesát titulů. Vedle toho režíroval na divadle (Vídeň, Helsinky) a vyučoval na filmových školách ve Vídni, Salzburgu, Mnichově a v New Yorku (Columbia University, New York Film Academy a School of Visual Arts).
Jasného tvorba vyniká z jedné strany šíří a různorodostí, z druhé strany vyhraněným autorským přístupem, poetickým stylem a spirituálními hodnotami. Současně je významně podmíněna mimouměleckými, politickými a společenskými okolnostmi, respektive rozdílnými mentálními, kulturními a produkčními modely v různých zemích, v nichž Jasný působil. V jeho díle nacházíme zvláštní tenzi mezi aspekty "přesahujícími", uměleckými a autorskými, a aspekty "determinujícími", politickými a průmyslovými. Zvláštní téma představuje "hraniční" aspekt Jasného filmů, daný střetem různých životních zkušeností a kultur (exilový aspekt).
Jeho dílo je úzce spjato s jeho životními osudy, které se zdají podnětné nejen v rovině osobní a tvůrčí, ale také jako symptomatický obraz vývoje české kultury a společnosti v době komunismu včetně exilové větve kultury po roce 1968.
Cíl kurzu: porozumět životu a dílu Vojtěcha Jasného a umět je vyložit v příslušných kulturněhistorických souvislostech a prohloubit znalosti o dějinách české a světové kinematografie.
Osnova
 • Filmy Vojtěcha Jasného.
 • Dějiny moderní české kinematografie.
 • Filmový exil.
Literatura
  povinná literatura
 • JASNÝ, Vojtěch. Život a film. Edited by Jan Lukeš. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 1999. 276 s., [3. ISBN 80-7004-094-7. info
 • VORÁČ, Jiří. Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968. 1. vyd. Brno: Host, 2004. 192 s. Mimo edice. ISBN 80-7294-139-9. info
 • VORÁČ, Jiří (ed.). Filmový exil. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, 2 (70), s. 1-222. ISSN 0862-397X. info
 • PŘÁDNÁ, Stanislava, Zdena ŠKAPOVÁ a Jiří CIESLAR. Démanty všednosti :český a slovenský film 60. let : kapitoly o nové vlně. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2002. 387 s. ISBN 80-86102-17-3. info
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Translated by Tomáš Pekárek. Vydání první. [Praha]: Levné knihy, 2008. 344 stran. ISBN 9788073095802. info
 • LIEHM, A. J. Ostře sledované filmy :československá zkušenost. Edited by Jan Lukeš. Vyd. v ČR a v tomto souboru. Praha: Národní filmový archiv, 2001. 470 s., [1. ISBN 80-7004-100-5. info
  doporučená literatura
 • Iluminace, 8, 1996, č. 1 (český film 60. let).
 • Voráč, Jiří. Všichni dobří rodáci. Encyklopedické heslo. Iluminace, Praha : Národní filmový archiv, 11, 2 (34),s. 177-180. ISSN 0862-397X. 1999.
 • Voráč, Jiří. Nerealizovaný scénář Vojtěcha Jasného (Kominíček a korouhvičky). Iluminace (Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha : Národní filmový archiv, 15, 1 (49),s. 103-113. ISSN 0862-397X. 2003.
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. První doplněné vydání. [Praha]: KMa, s. r. o., 2008. 431 stran. ISBN 9788073095734. info
 • BOČEK, Jaroslav. Kapitoly o filmu. Praha: Orbis, 1968. info
Výukové metody
Přednášky (úvody k filmům), projekce, diskuse.
Kurz se uskuteční v rámci retrospektivy filmů Vojtěcha Jasného v kině Art (Brno) od 18. do 24. října. Přesný program bude znám do konce září - předpokládá se uvedení cca 20 filmů, projekční časy (= časy výuky) se předpokládají od pondělí do pátku v 18:00 a ve 21 hod., o víkendu po celý den (první ve 12:00 hod., poslední ve 21 hod.).
Výuka bude probíhat formou účasti na filmových projekcích, které budou uvozeny přednáškou k danému filmu, resp. problematice a po nichž budou následovat diskuse.
Součástí této životní přehlídky díla Vojtěcha Jasného, jež se pořádá u příležitosti jeho 85. narozenin, bude i první výstava jeho uměleckých fotografií v Moravské galerii (vernisáž 21. října) a doprovodná výstava filmových fotografií z Jasného filmů v galerii kina Art (vernisáž 18. října).
Vojtěch Jasný bude osobně přítomen.
Metody hodnocení
Esej (7 str.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Termíny blokové výuky: 18.-24.10.2010 v kině Art (Brno).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.