MV934K Daňové řízení

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV934K/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. Čt 16:40–18:10 257, A. Schillerová
MV934K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Schillerová
Předpoklady
Předmět daňové řízení si klade za cíl získání praktických dovedností, které student bude moci uplatnit při daňových řízeních vedených před daňovou správou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen rozumět základním termínům daňového řízení, řešit případy jednotlivých úkonů v daňovém řízení a orientovat se v oblasti správy daní. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit pojmy, které se týkají daňového řízení, jakož i pojmy související;použít informace o institutech z daňového řízení, jakož i souvisejícíh institutech k jejich aplikaci; vytvořit podání související s daňovým řízením a souvisejícími instituty; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí z oblasti daňového řízení na základě fiktivně vedených řízení; na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé řešení na základě fiktivně zadaných příkladů; interpretovat závěry na základě fiktivně vedených řízení;
Osnova
  • Správa daní a řízení před správcem daně. Stádia řízení před správcem daně. Otázka subsidiárního použití správního řádu v řízení před správcem daně. Praktické případy z procesů správy daní. Nalézací řízení - vyměřovací a doměřovací řízení (vztah řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání)z pohledu způsobu, forem a lhůt pro jejich podání, včetně postupu př jejich nepodání. Související instituty jako je postup k odstranění pochybností, daňová kontrola. Rozhodnutí o stanovení daně. Řízení o řádném opravném prostředku v rámci vyměřovacího a doměřovacího řízení. Odvolání proti platebnímu výměru a dodatečnému platebnímu výměru, podání odvolání, jeho náležitosti, doplňování,postup správce daně prvního stupně, postup odvolacího orgánu.
Literatura
    doporučená literatura
  • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7. info
  • Kobík,Kohoutková, Daňový řád s komentářem,ANAG, s.r.o.,ISBN 978-80-7263-616-7
  • Baxa, Dráb,Kaniová,Lavický,Schillerová, Šimek, Žišková, Daňový řád. komentář , Wolters Kluwer ČR, a.s., ISBN 978-80-7357-564-9
Výukové metody
Prezentace a cvičení odborníky z praxe daňové správy. Výukovou metodou bude zvolena metoda fiktivního řízení.Studenti budou v průběhu výuky zpracovávat jednotlivá podání daňových subjektů nebo úkony daňové správy.
Metody hodnocení
Semináře s diskusí a praktickými příklady. Kolokvium - semestrální práce. Na závěr kurzu bude uspořádána kolokviální rozprava nad fiktivním případem, s využitím probraných řešení, kdy student poukáže v rámci řízené diskuse na vhodnost či nevhodnost jejich uplatnění.
Informace učitele

logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:14, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému