MV608K Právo obchodních společností

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 11:10–12:40 030
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV608K/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 030, J. Pokorná
MV608K/02: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 030, J. Pokorná
MV608K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pokorná
Předpoklady
! MV608Zk Pr. obch. spol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje znalosti studentů o právní úpravě obchodních společností s pomocí praktických příkladů. Studenti budou po jeho absolvování schopni zakládat obchodní společnosti, sepisovat smlouvy o převodech podílů, budou znát postupy při přeměnách společností a budou schopni řešit problémy právního postavení společníků i fungování orgánů společností.
Osnova
  • - zakládání obchodních společností - právní postavení společníků - právní postavení orgánů společnosti a členů orgánů - přeměny obchodních společností - aktuální otázky spojené s jednotlivými formami společností
Literatura
  • ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva : obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxxv, 503. ISBN 9788074000485. info
Výukové metody
Při výuce bude využíváno různých struktur prezentace problémů: - rekapitulace právní úpravy a návazné řešení případových studií - vytváření dokumentů, např. společenská smlouva nebo stanovy, a podání, rozbor jednotlivých možností a doporučení pro řešení - simulované soudní jednání - prezentace určitých postupů, např. při přeměnách společností, spojená s vysvětlením a komentářem - prezentace zadaného příkladu samotnými studenty
Metody hodnocení
Výuka předmětu je zakončena kolokviem.Studenti prokazují úroveň svých znalostí a dovedností vlastní prezentací řešení zadaného problému. Hodnocení provádí vyučující podle správnosti a úplnosti navrhovaného řešení.
Informace učitele
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 10:20, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému