MVD005K Exekuční právo – modelové řízení

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD005K/01: Út 28. 2. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 13. 3. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 27. 3. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 10. 4. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 24. 4. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 8. 5. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, R. Dávid
MVD005K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Dávid
Předpoklady
MP510Zk OPP II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat základní pojmy a instituty exekučního práva;
- rozlišovat specifika exekučního řízení dle části šesté OSŘ a EŘ;
- vypracovat písemná podání adresovaná soudu nebo soudnímu exekutorovi;
- vypracovat písemná rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora;
- analyzovat slabá místa současné právní úpravy;
- řešit komplikované procesní situace;
- předkládat konkrétní návrhy řešení případů;
- interpretovat procesní předpisy;
- analyzovat judikaturu soudů;
- vysvětlit význam procesních úkonů v exekučním právu;
- pracovat v kolektivu
Osnova
  • - zahájení exekučního řízení – návrh
  • - nařízení exekuce, doručování účastníkům a dalším subjektům
  • - provedení exekuce – prodej movitých věcí a nemovitostí, srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, zřízení soudcovského (exekutorského) zástavního práva na nemovitostech
  • - exekuční spor – vylučovací spor, poddlužnický spor, odporový spor odklad exekuce, zastavení exekuce
  • - dosažení výtěžku a jeho rozvrh – dražba věcí, vyplacení sražené částky ze mzdy, vyplacení částky z účtu u peněžního ústavu
  • - skončení exekučního řízení, zastavení exekuce
Literatura
    doporučená literatura
  • WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2011. 711 s. ISBN 9788072018420. info
  • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) : komentář. Edited by Martina Kasíková. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xv, 643. ISBN 9788074001796. info
Výukové metody
- seminární výuka jednou za dva týdny, povinná účast
- průběžná příprava
- odevzdávání podání, rozhodnutí, řešení zadání a jiných písemných plnění
- hodnocení průběhu modelového řízení
Metody hodnocení
- odevzdávání vypracovaných úkolů
- ústní kolokvium
Informace učitele
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 01:22, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému