MVD013K Dopad rozhodovací praxe ESD na národní systémy sociálního zabezpečení

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Rozvrh
každou lichou středu 9:35–11:05 034
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVD013K/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 034, Z. Gregorová, J. Komendová
MVD013K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Komendová
Předpoklady
MP801Z Právo SZ sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na oblast sociální politiky v právním řádu Evropské unie. Hlavní pozornost bude věnována otázkám sociálního zabezpečení spojeným s volným pohybem osob v rámci EU, uplatňování zásady rovného zacházení v systémech sociálního zabezpečení a v národních systémech sociálního zabezpečení. Pozornost bude věnována zvláště relevantní judikatuře Evropského soudního dvora a jejímu dopadu na vnitrostátní právní úpravu a praxi. Na konci kurzu bude student schopen orientovat se v problematice sociálního zabezpečení EU, vyložit pojmy z unijního práva v souladu s judikaturou a aplikovat je na národní právní úpravu.
Osnova
  • Úprava volného pohybu osob v nařízení č. 1612/1968 - definice základních pojmů v judikatuře ESD - vymezení dávek sociálního zabezpečení poskytovaných na základě nařízení č. 1612/1968 - promítnutí těchto dávek v českém právu sociálního zabezpečení a posouzení shody s úpravou EU; Úprava sociálního zabezpečení v nařízení č. 883/2004 - definice základních pojmů v judikatuře ESD - vymezení dávek sociálního zabezpečení poskytovaných na základě nařízení č. 883/2004 - promítnutí těchto dávek v českém právu sociálního zabezpečení a posouzení shody s úpravou EU Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti sociálního zabezpečení v judikatuře ESD - výběr institutů českého práva sociálního zabezpečení, v nichž je nutno uplatnit tuto zásadu.
Literatura
    povinná literatura
  • vybraná rozhodnutí ESD
Výukové metody
Vymezení základních pojmů v jednotlivých oblastech formou přednášky s PowerPoit prezentací, vyhledání příslušných rozhodnutí, samostatná příprava a studium rozhodnutí, prezentace a rozbor rozhodnutí, diskuse
Metody hodnocení
případová studie
Informace učitele

logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:18, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému