BDPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
celkem 15. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Richard Barteček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDKP021 Klinická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o organizaci a významu psychiatrie v ošetřovatelské péči
- získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách
- získání teoretických znalostí o řešení akutních psychiatrických stavů
- získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět významu a organizaci psychiatrie v ošetřovatelské péči
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch a psychóz
- navrhnout vhodnou akutní léčbu pro zklidnění neklidného pacienta
- navrhnout vhodné farmakologické i nefarmakologické postupy léčby;
Osnova
 • Základy organizace psychiatrické péče
 • Psychiatrická diagnostika
 • Poruchy jednotlivých psychických funkcí
 • Schizofrenie
 • Afektivní poruchy
 • Závislosti
 • Úzkostné a jiné neurotické poruchy
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy osobnosti
 • Duševní poruchy v šestinedělí
 • Základy terapie psychických poruch
 • Farmakoterapie a další biologické způsoby léčby v psychiatrii
 • Pedopsychiatrie
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Týdenní bloková výuka formou:
teoretických seminářů
kazuistických seminářů
Metody hodnocení
Účast na výuce (povolena 1 absence)
Zkouška formou písemného testu. Jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi. Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka probíhá blokovou formou v týdnu před začátkem podzimního semestru v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Výuka má charakter prohlubující a doplňující.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/BDPY051p

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2018 23:38, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému