BDPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. celkem 15. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Richard Barteček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDKP021 Klinická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se se základními principy léčby v psychiatrii a léčebnými postupy v péči o nemocné s poruchou psychických funkcí. Studenti budou seznámeni s poruchami jednotlivých psychických funkcí (vnímání, emotivita, myšlení, paměť, intelekt a osobnost), dále se základními psychiatrickými pojmy; s projevy nejčastějších psychických onemocnění (např.schizofrenie); afektivními poruchami, neurotickými poruchami a poruchami vyvolanými stresem, poruchami příjmu potravy a poruchami osobnosti. Dále jim budou přednášeny základy terapie psychických poruch – farmakoterapie, psychoterapie a další biologické způsoby léčby. V rámci přednášek budou také seznámeni se zásadami komunikace s psychicky nemocnými a jedna samostatná přednáška bude věnována problematice dětské psychiatrie – pedopsychiatrii. Výuka má charakter prohlubující a rozšiřující.
Osnova
 • Úvod a obecná psychiatrie: - základy organizace psychiatrické péče - psychiatrická diagnostika - poruchy jednotlivých psychických funkcí Speciální psychiatrie. Projevy nejčastějších psychických onemocnění: - schizofrenie - afektivní poruchy - poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek Speciální psychiatrie. Projevy nejčastějších psychických onemocnění: - úzkostné a jiné neurotické poruchy - poruchy vyvolané stresem - poruchy příjmu potravy Biologická psychiatrie. Terapie v psychiatrii - základy terapie psychických poruch - farmakoterapie a další biologické způsoby léčby v psychiatrii Pedopsychiatrie - základní problematika dětské psychiatrie
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Bloková výuka formou přednášek v týdnu od 11. do 15. 9. 2017.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je zakončena zkouškou formou písemného testu. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná přítomnost na přednáškách. Je povolena nejvýše 1 omluvená absence. V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Přednášky se konají v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno (budova G, 1. patro). Rozpis přednášek (rozvrh) i další informace o předmětu najdete na webových stránkách Psychiatrické kliniky: http://psychiatrie.med.muni.cz (odkaz: výuka).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Výuka má charakter prohlubující a doplňující.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/BDPY051p

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 11. 2017 10:24, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému