BSPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Richard Barteček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:40 N02230
Předpoklady
( BZKP021p Klin. propedeutika - před. && BZKP021c Klin. propedeutika - cv. ) || ( BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - praxe )
BZKP021p BZKP021c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se se základními principy léčby v psychiatrii a léčebnými postupy v péči o nemocné s poruchou psychických funkcí. Studenti budou seznámeni s poruchami jednotlivých psychických funkcí (vnímání, emotivita, myšlení, paměť, intelekt a osobnost), dále se základními psychiatrickými pojmy; s projevy nejčastějších psychických onemocnění (např.schizofrenie); afektivními poruchami, neurotickými poruchami a poruchami vyvolanými stresem, poruchami příjmu potravy a poruchami osobnosti. Dále jim budou přednášeny základy terapie psychických poruch – farmakoterapie, psychoterapie a další biologické způsoby léčby. V rámci přednášek budou také seznámeni se zásadami komunikace s psychicky nemocnými a jedna samostatná přednáška bude věnována problematice dětské psychiatrie – pedopsychiatrii. Výuka má charakter prohlubující a rozšiřující.
Osnova
 • Úvod a obecná psychiatrie: - základy organizace psychiatrické péče - psychiatrická diagnostika - poruchy jednotlivých psychických funkcí Speciální psychiatrie. Projevy nejčastějších psychických onemocnění: - schizofrenie - afektivní poruchy - poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek Speciální psychiatrie. Projevy nejčastějších psychických onemocnění: - úzkostné a jiné neurotické poruchy - poruchy vyvolané stresem - poruchy příjmu potravy Biologická psychiatrie. Terapie v psychiatrii - základy terapie psychických poruch - farmakoterapie a další biologické způsoby léčby v psychiatrii Pedopsychiatrie - základní problematika dětské psychiatrie
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je zakončena zkouškou formou písemného testu. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná přítomnost na přednáškách. Je povolena nejvýše 1 omluvená absence. V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku. Zkouška se děje formou písemného testu. Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Rozpis přednášek (rozvrh) a další informace o předmětu najdete na webových stránkách Psychiatrické kliniky: http://psychiatrie.med.muni.cz (odkaz: výuka).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.

BSPY051x Ošetřovatelství v psychiatrii - odborná praxe

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/5/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Pinkavová (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6:00–12:00 N02256, Čt 6:00–14:00 N02256, Pá 6:00–14:00 N02256
Předpoklady
BSOD0444 Odborná oš.praxe IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem klinických stáží je schopnost aplikace ošetřovatelského procesu u nemocných na psychiatrických odděleních. Studenti budou schopni: definovat specifika ošetřovatelského procesu na psychiatrickém oddělení, identifikovat potřeby nemocných na psychiatrickém oddělení, formulovat ošetřovatelské problémy nemocných na psychiatrickém oddělení a na jejich základě formulovat ošetřovatelské diagnózy, stanovit plán ošetřovatelské péče u nemocných na psychiatrickém oddělení, zhodnotit efektivitu ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí, vyhodnotit plán ošetřovatelské péče u nemocných na psychiatrickém oddělení, využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studentů. Během klinických stáží získávají přehled o duševních chorobách, klinických projevech, léčebných metodách (včetně biologických způsobů léčby) a ošetřování psychiatrických pacientů. Naučí se zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými jedinci dospělého a dětského věku.
Osnova
 • Aplikace ošetřovatelského procesu na psychiatrickém oddělení.
 • První kontakt s nemocným a klinicky řízený pohovor.
 • Vyšetřovací metody v psychiatrii.
 • Základní psychické funkce a jejich poruchy (vnímání, myšlení).
 • Základní psychické funkce a jejich poruchy (paměť, intelekt, emoce).
Literatura
  doporučená literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • PETR, Tomáš a Eva MARKOVÁ. Ošetřovatelství v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 295 s. ISBN 9788024742366. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • MARKOVÁ, Eva, Martina VENGLÁŘOVÁ a Mira BABIAKOVÁ. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 352 s. ISBN 8024711516. info
 • DOENGES, M. a M. MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0242-8. info
Výukové metody
klinické stáže
účast na skupinových terapiích
skupinové diskuse
Metody hodnocení
zápočet
podmínkou zápočtu je 100% účast na stážích
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 9. 2017 23:06, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému