BSPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Richard Barteček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:40 N02230
Předpoklady
( BZKP021p Klin. propedeutika - před. && BZKP021c Klin. propedeutika - cv. ) || ( BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - praxe )
BZKP021p BZKP021c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se se základními principy léčby v psychiatrii a léčebnými postupy v péči o nemocné s poruchou psychických funkcí. Studenti budou seznámeni s poruchami jednotlivých psychických funkcí (vnímání, emotivita, myšlení, paměť, intelekt a osobnost), dále se základními psychiatrickými pojmy; s projevy nejčastějších psychických onemocnění (např.schizofrenie); afektivními poruchami, neurotickými poruchami a poruchami vyvolanými stresem, poruchami příjmu potravy a poruchami osobnosti. Dále jim budou přednášeny základy terapie psychických poruch – farmakoterapie, psychoterapie a další biologické způsoby léčby. V rámci přednášek budou také seznámeni se zásadami komunikace s psychicky nemocnými a jedna samostatná přednáška bude věnována problematice dětské psychiatrie – pedopsychiatrii. Výuka má charakter prohlubující a rozšiřující.
Osnova
 • Úvod a obecná psychiatrie: - základy organizace psychiatrické péče - psychiatrická diagnostika - poruchy jednotlivých psychických funkcí Speciální psychiatrie. Projevy nejčastějších psychických onemocnění: - schizofrenie - afektivní poruchy - poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek Speciální psychiatrie. Projevy nejčastějších psychických onemocnění: - úzkostné a jiné neurotické poruchy - poruchy vyvolané stresem - poruchy příjmu potravy Biologická psychiatrie. Terapie v psychiatrii - základy terapie psychických poruch - farmakoterapie a další biologické způsoby léčby v psychiatrii Pedopsychiatrie - základní problematika dětské psychiatrie
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je zakončena zkouškou formou písemného testu. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná přítomnost na přednáškách. Je povolena nejvýše 1 omluvená absence. V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku. Zkouška se děje formou písemného testu. Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Rozpis přednášek (rozvrh) a další informace o předmětu najdete na webových stránkách Psychiatrické kliniky: http://psychiatrie.med.muni.cz (odkaz: výuka).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.

BSPY051x Ošetřovatelství v psychiatrii - odborná praxe

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/5/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Pinkavová (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6:00–12:00 N02256, Čt 6:00–14:00 N02256, Pá 6:00–14:00 N02256
Předpoklady
BSOD0444 Odborná oš.praxe IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem klinických stáží je schopnost aplikace ošetřovatelského procesu u nemocných na psychiatrických odděleních. Studenti budou schopni: definovat specifika ošetřovatelského procesu na psychiatrickém oddělení, identifikovat potřeby nemocných na psychiatrickém oddělení, formulovat ošetřovatelské problémy nemocných na psychiatrickém oddělení a na jejich základě formulovat ošetřovatelské diagnózy, stanovit plán ošetřovatelské péče u nemocných na psychiatrickém oddělení, zhodnotit efektivitu ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí, vyhodnotit plán ošetřovatelské péče u nemocných na psychiatrickém oddělení, využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studentů. Během klinických stáží získávají přehled o duševních chorobách, klinických projevech, léčebných metodách (včetně biologických způsobů léčby) a ošetřování psychiatrických pacientů. Naučí se zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými jedinci dospělého a dětského věku.
Osnova
 • Aplikace ošetřovatelského procesu na psychiatrickém oddělení.
 • První kontakt s nemocným a klinicky řízený pohovor.
 • Vyšetřovací metody v psychiatrii.
 • Základní psychické funkce a jejich poruchy (vnímání, myšlení).
 • Základní psychické funkce a jejich poruchy (paměť, intelekt, emoce).
Literatura
  doporučená literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • PETR, Tomáš a Eva MARKOVÁ. Ošetřovatelství v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 295 s. ISBN 9788024742366. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • MARKOVÁ, Eva, Martina VENGLÁŘOVÁ a Mira BABIAKOVÁ. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 352 s. ISBN 8024711516. info
Výukové metody
klinické stáže
účast na skupinových terapiích
skupinové diskuse
Metody hodnocení
zápočet
podmínkou zápočtu je 100% účast na klinických stážích
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html
Klinické stáže probíhají na pracovišti: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Psychiatrická klinika, Oddělení dětské a dorostové psychiatrie, Koedukované uzavřené oddělení, Jednotka intenzivní psychiatrické péče, Krizové centrum a otevřené oddělení. Clinical internships take place at the workplace: Faculty Hospital Brno-Bohunice, Department of Psychiatry, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Coeducated closed department, Unit of intensive psychiatric care, Crisis center and open department.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 11. 2017 04:51, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému