AEA_55 Material Culture of Stone Age

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Kuča (seminar tutor)
Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Dobešová
Timetable
Thu 11:40–13:15 C43
Prerequisites (in Czech)
Požadavky k zápočtu: - praktická znalost archeologického materiálu podle kultur - základní orientace v dané problematice i na základě literární produkce
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • 1. Užití kamene v pravěku, druhy suroviny, typologie artefaktů v různých pravěkých epochách. 2. Organické látky a jejich využití v pravěku. Kostěná a parohové industrie, příklady v jednotlivých pravěkých epochách či kulturách. 3. - 5. Základní náplň hmotné kultury v paleolitických kulturách. 6. - 7. Hlavní kategorie archeologických artefaktů doby neolitické. 8. - 9. Hlavní kategorie archeologických artefaktů pozdní doby kamenné.
Assessment methods (in Czech)
S 2, zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/AEA_55