BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
RNDr. Alois Nebojsa (cvičící)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOZF0221/A: Út 2. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 9. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 16. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 23. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 30. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 6. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 13. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 20. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 27. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 4. 5. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 11. 5. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 18. 5. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 25. 5. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 1. 6. 15:00–17:50 Fp2,04012, Út 8. 6. 15:00–17:50 Fp2,04012, J. Novák
BOZF0221/B: Čt 4. 3. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 11. 3. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 18. 3. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 25. 3. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 1. 4. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 8. 4. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 15. 4. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 22. 4. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 29. 4. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 6. 5. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 13. 5. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 20. 5. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 27. 5. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 3. 6. 18:00–20:50 Fp2,04012, Čt 10. 6. 18:00–20:50 Fp2,04012, A. Nebojsa
BOZF0221/C: Čt 4. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 11. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 18. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 25. 3. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 1. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 8. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 15. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 22. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 29. 4. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 6. 5. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 13. 5. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 20. 5. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 27. 5. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 3. 6. 15:00–17:50 Fp2,04012, Čt 10. 6. 15:00–17:50 Fp2,04012, D. Hemzal
Předpoklady
BOMA0121c Matematika I-cvič.
BOMA0121c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je především prohloubit a stabilizovat vhled studentů do fyzikální podstaty jevů, se kterými se mohou střetnout ve své profesní praxi. V tomto pokročilejším praktiku studenti po aktualizovaném školení o zásadách bezpečnosti práce v laboratoři poznávají další jevy vyplývající z vlnové povahy světla - interferenci a difrakci -, seznamují se s detekcí světla a činností spektrometrů. Zobrazování je rozšířeno na tlusté čočky a určování jejich geometrických parametrů. Na konec semestru je blokově zařazena demonstrace vakuového napařování tenkých vrstev. Absolvováním tohoto předmětu se významným způsobem rozšiřuje množina jevů, s nimiž mají studenti osobní zkušenost, a které tedy budou v praxi schopni správně interpretovat včetně získání kvantitativních závěrů o jejich charakteristikách.
Výstupy z učení
V tomto pokročilejším praktiku studenti po aktualizovaném školení o zásadách bezpečnosti práce v laboratoři poznávají další jevy vyplývající z vlnové povahy světla - interferenci a difrakci -, seznamují se s detekcí světla a činností spektrometrů.
Osnova
  • Seznam úloh: 1. Měření odporů. 2. Měření vrcholové lámavosti čoček. 3. Měření polarizační schopnosti polaroidů a ověření Malusova zákona pro reálné polaroidy. 4. Měření parametrů mikroskopu. 5. Měření indexu lomu hranolu metodou minimální deviace. 6. Závislost stáčení polarizační roviny na koncentraci roztoku. 7. Měření světla odraženého na povrchu dielektrika. 8. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček. 9. Měření indexu lomu látek refraktometrem. Brownův pohyb. 10. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem.
Literatura
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
  • KUČÍRKOVÁ, Assja a Karel NAVRÁTIL. Fyzikální měření. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 187 s. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/ufkl/Vyuka/index.shtml
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOZF0221