BOZF0322 Základy fyzikálně optických měření II

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Alois Nebojsa (cvičící)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOZF0322/01: Čt 13:00–15:50 Fp2,04012, D. Hemzal
BOZF0322/02: Čt 16:00–18:50 Fp2,04012, A. Nebojsa
BOZF0322/03: St 14:00–16:50 Fp2,04012, M. Meduňa
Předpoklady
BOZF0221 Zákl. fyzik. opt. měření I && BOFZ0222c Fyzika II - cv. && BOFZ0222p Fyzika II - před. && BOPE0221p Zákl. pedagogiky a edukace - p
BOZF0221 && BOFZ0222c && BOFZ0222p && BOPE0221p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům druhého ročníku bakalářského stupně oboru Optika a optometrie na LF MU a navazuje na předmět Základy fyzikálně optických měření I. Cílem předmětu je především prohloubit a stabilizovat vhled studentů do fyzikální podstaty jevů, se kterými se mohou střetnout ve své profesní praxi. V tomto pokročilejším praktiku studenti po aktualizovaném školení o zásadách bezpečnosti práce v laboratoři poznávají další jevy vyplývající z vlnové povahy světla - interferenci a difrakci -, seznamují se s detekcí světla a činností spektrometrů. Zobrazování je rozšířeno na tlusté čočky a určování jejich geometrických parametrů. Na konec semestru je blokově zařazena demonstrace vakuového napařování tenkých vrstev. Absolvováním tohoto předmětu se významným způsobem rozšiřuje množina jevů, s nimiž mají studenti osobní zkušenost, a které tedy budou v praxi schopni správně interpretovat včetně získání kvantitativních závěrů o jejich charakteristikách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- má hluboký a stabilní vhled do fyzikální podstaty jevů, se kterými se mohou střetnout ve své profesní praxi.
- zná další jevy vyplývající z vlnové povahy světla - interferenci a difrakci.
Osnova
  • Podzimní semestr Seznam úloh: 1. Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky 2. Měření propustnosti filtrů a skel 3. Určení indexu lomu tenké vrstvy z měření propustnosti 4. Stanovení tloušťky tenké vrstvy interferometrickou metodou 5. Graduace spektroskopu 6. Měření vlnové délky světla 7. Stanovení indexu lomu čoček z poloměru křivosti a ohniskové vzdálenosti 8. Studium Fraunhoferovy difrakce na mřížce 9. Charakteristiky detektorů světla 10. Vakuové napařování
Literatura
  • Assja Kučírková, Karel Navrátil: Fyzikální měření I. SPN Praha 1986
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BOZF0322