EN

PřF:Bi2220 Informační zdroje - Informace o předmětu

Bi2220 Informační zdroje v zoologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1000 Úvod do studia ekol. biologie
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit škálu různých typů odborných zdrojů v oboru zoologie, ukázat jak se v nich vyhledávají informace a jak se s těmito informacemi dále pracuje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen:
- vytvořit rešeršní dotaz a efektivně získat bibliografické informace k požadovanému tématu;
- efektivně vyhledat původní zdroje vědeckých informací (články ve vědeckých časopisech, knihy v knihovnách apod.) na základě bibliografických údajů;
- správně citovat zdroje těchto informací ve svých vlatních bakalářských/diplomových pracích a publikacích;
- ověřit platnost vědeckých jmen k živočišným taxonům;
- sestavit si jednoduchou databázi literatury k vlastnímu tématu.
Osnova
 • 1) Typy zdrojů vědeckých informací a styly jejich citací.
 • 2) Taxonomické zdroje 1 – typy taxonomických publikací, primární taxonomická literatura (popisy druhů, revize, monografie), publikace k určování živočichů (příručky, atlasy, určovací klíče, elektronické aplikace).
 • 3) Taxonomické zdroje 2 – zdroje pro nomenklaturu a klasifikaci, katalogy a check-listy.
 • 4) Vyhledávání literatury v internetových databázích, veřejné vyhledávače, tvorba rešeršních dotazů, typy elektronických databází, elektronické zdroje Masarykovy univerzity.
 • 5) Databáze Web of Science a Journal of Citation Report, citační indexy, databáze Scopus.
 • 6) Vyhledávání elektronických verzí plných textů vědeckých článků.
 • 7) Vědecké časopisy: příklady prestižních, specializovaných a populárně-vědeckých časopisů v zoologii, standardní průběh redakčního procesu, zkratky časopisů v bibliografických citacích.
 • 8) Tradiční knihovny, vyhledávání knih v souborných knihovnických katalozích, kolekce elektronických knih, elektronická úložiště.
 • 9) Organizace literatury, aplikace pro citování a správu bibliografických záznamů.
 • 10) Vědecké společnosti, konference a sociální sítě.
Literatura
 • Harmon J.E. & Gross A.G. (eds) 2007. The Scientific Literature: A Guided Tour. University Of Chicago Press.
Výukové metody
Teoretická příprava formou představení obecných zásad a demonstrace konkrétních příkladů přednášejícím přímo v hodině, na niž navazují domácí úkoly, které studenti řeší samostatně. Součástí kurzu je dále návštěva knihovny Ústavu botaniky a zoologie PřF MU.
Metody hodnocení
Výuka obsahuje samostané řešení 10 průběžně zadávaných domácích úkolů, které jsou na konci semestru odevzdány vyučujícímu formou závěrečné práce. K úspěšnému zvládnutí předmětu je zapotřebí splnit 100% těchto úkolů. Návštěva přednášek je nezbytná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi2220