EN

PřF:Bi8054 Arachnologický seminář - Informace o předmětu

Bi8054 Arachnologický seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je motivovat studenty k účasti na vědeckých konferencích (seminářích) a zapojit se do aktivit vědeckých společností, jakou je Česká arachnologická společnost, Česká zoologická společnost, České společnost pro ekologii, nebo Česká a Slovenská etologická společnost. Účast na konferencích/seminářích umožňuje studentům přednést výsledky své bakalářské a/nebo diplomové práce a prodiskutovat je v širším okruhu odborníků.
Osnova
  • Program semináře je flexibilní.
Výukové metody
Prezentace vlastních výsledků studentů a diskuse k nim.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí pouze za přednesení přednášky nebo prezentace posteru na Arachnologickém semináři, Zoologických dnech, Konferenci České společnosti pro ekologii, nebo Konferenci České a Slovenské etologické společnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.