Bi8054 Arachnology seminar

Faculty of Science
Spring 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Eva Líznarová, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Supplier department: Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je připravit studenty k účasti na vědeckých konferencích (seminářích). Umožňuje studentům přednést výsledky své bakalářské a/nebo diplomové práce a prodiskutovat je v širším okruhu.
Teaching methods (in Czech)
Prezentace vlastních výsledků studentů a diskuse.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet se udílí za pravidelnou účast a za přednesení přednášky nebo prezentace posteru na konferenci.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2017/Bi8054