PV123 Základy vizuální komunikace

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
MgA. Helena Lukášová, ArtD. (přednášející)
MgA. Jana Malíková (přednášející)
Mgr. Lukáš Pevný (přednášející)
Garance
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 D3
Předpoklady
Prerekvizita pro: Písmo I. Typografie I, Grafický design I volitelná prerekvizita pro Fotografii I (dalsi moznou volbou je predmet Historicke promeny fotografie)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 72 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je představit studentům principy vizuální komunikace a zdůraznit její důležitost v aktuální době informační společnosti. Informace nabývá nové podoby právě díky digitálním médiím. Předmět uvádí posluchače do problematiky skrze tematické přednášky jako např. smyslové vnímání a interpretace reality, nauka o znacích, vztah viděného a čteného, problematika nových médií, principy grafického designu a jeho historie, základy tvorby písma a typografie, základní metody tvorby pohyblivého obrazu, metody digitální fabrikace atd.
Výstupy z učení
Studenti se budou orientovat v problematice vizuální komunikace s ohledem na informační technologie. Pochopí vztah písemného a vizuálního sdělení, vývoj reprezentace prostoru, vývoj písma, animace, grafického designu, seznámí se se základy sémiotiky.
Osnova
 • Úvod - Co je to vizuální komunikace, co je reprezentace, mimesis, eidetická redukce, problém zobrazení abstraktních pojmů.
 • Interpretace prostoru - od realitu k iluzi. Tvorba významu - semiotické teorie - dualistická a triadická, denotace, konotace, mytologie.
 • Digitální média. Idea jako finální výstup a nové možnosti jejího zpracování.
 • Fotografie a její sdělení. Teorie sdělování jako všeobecný základ teorie fotografie.
 • Písmo v souvislostech jeho stavby, tvorby, historie a klasifikace.
 • Práce s písmem. Práce s hotovým písmem s důrazem na soulad formální a obsahové stránky.
 • Obecná problematika grafického designu. Co je grafický design, demonstrace příkladů prací českého a světového grafického designu.
 • Základní pravidla grafického designu.
 • Informační design. Vztah funkce a formy.
 • Ochrana autorského díla a další právní problematika v kontextu tvorby.
 • Jak být grafickým designerem a nezbláznit se. Širší pohled na postavení a funkci designera a zadavatele. Nápad a komunikace jako základ uspěšného díla.
 • Digitální fabrikace jako třetí průmyslová revoluce
Literatura
 • Digital visual culture. ISBN 9781841502489. info
 • MEIRELLES, Isabel. Design for information : an introduction to the histories, theories, and best practices behind effective information visualizations. 1st ed. Beverly: Rockport Publishers, 2013. 224 s. ISBN 9781592538065. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Skutečná přítomnost : středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Vyd. 1. Praha: Argo, 2012. 407 s. ISBN 9788025705421. info
 • BERGSTRÖM, Bo. Essentials of visual communication. London: Laurence King Publishing, 2008. 240 s. ISBN 0335237827. info
 • BARTHES, Roland. Mytologie. Translated by Josef Fulka. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004. 170 s. ISBN 9788073633592. info
Výukové metody
Přednáška doprovázená velkým množstvím vizuálních příkladů (ilustrací a fotografií).
Metody hodnocení
Přednáška. Kolokvium (test).
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět byl inovován v rámci projektu OPVK Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/PV123