PV167 Seminář návrhových a architektonických vzorů

Fakulta informatiky
podzim 2024
Rozsah
0/2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (cvičící)
Bruno Rossi, PhD (cvičící)
RNDr. Daša Kušniráková (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Předpoklady
PA103 OOAD Methods || NOW ( PA103 OOAD Methods )
Praktický seminář sloužící především jako doplněk teoretického předmětu PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems. Předpokládají se znalosti objektových principů, základy softwarového inženýrství, znalost UML modelů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 131/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 117/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v pokročilém CASE systému;
Porozumění smyslu a užitečnosti softwarových vzorů;
Hlubší pochopení vlastností vybraných vzorů;
Aplikace analytických a návrhových vzorů na konkrétní komplexní systém;
Dekompozice systému na základě jeho softwarové architektury;
Úvod do měření a optimalizace kvality softwaru;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- dekomponovat systém s využitím principů softwarových architektur a taktik;
- popsat softwarovou dekompozici pomocí UML modelů;
- popsat vlastnosti vybraných analytických a návrhových vzorů;
- aplikovat návrhové vzory během dekompozice objektově-orientovaných a komponentových systémů;
- diskutovat vlastnosti vzorů;
- posoudit dopad aplikace vzorů na kvalitu softwaru;
Osnova
 • Seznámení s CASE systémem Visual Paradigm, zadání projektu.
 • Analýza požadavků řízená případy užití.
 • Analytické modely pomocí analytických vzorů.
 • Aplikace vybraných analytické vzorů.
 • Návrhové modely pomocí návrhových vzorů.
 • Aplikace vybraných návrhových vzorů.
 • Prezentace a diskuze vytvořených řešení (obhajoba projektu).
 • Architektonické modely a dekompozice na úrovni komponent.
 • Problematika kvality softwaru, kvalitativní atributy. Analýza vybraných kvalitativních atributů (spolehlivost, výkonnost) komponentových modelů.
Literatura
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005, xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
 • FOWLER, Martin. Analysis patterns reusable object models. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997, xxi, 357 s. ISBN 0-201-89542-0. info
 • Design patterns :elements of reusable object-oriented software. Edited by Erich Gamma. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1995, xv, 395 p. ISBN 0-201-63361-2. info
 • YOURDON, Edward a Carl ARGILA. Case studies in object-oriented analysis and design. Upper Saddle River: Yourdon Press, 1996, xix, 346 s. ISBN 0-13-305137-4. info
 • LARMAN, Craig. Applying UML and patterns :an introduction to object-oriented analysis and design. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1998, xix, 507 s. ISBN 0-13-748880-7. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium, řešení praktických projektů ve skupině, diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná docházka, aktivní práce na skupinovém projektu (modelování konkrétního IS v UML) završená odevzdáním požadované sady UML diagramů a dokumentace podle zadání.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~oslejsek/PV167
The course can be studied in English. In that case, the student enrolls in one of the English-speaking seminar groups (taught by Dr. Bruno Rossi).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2024/PV167