EN

FI:PV227 Vykreslování na GPU - Informace o předmětu

PV227 Vykreslování na GPU

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Čejka (přednášející)
Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 16:00–17:50 B311
Předpoklady
PV112 Grafická rozhraní
Doporučené je absolvování předmětu PB071 Úvod do jazyka C.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní přehled o možnostech programování grafických karet a k tomu použitelných technikách se zaměřením na programování shaderů. Studenti: získají praktické znalosti programování grafických karet; pochopí fungování specializovaných vyšších programovacích jazyků; budou schopni psát paralelní programy běžící na GPU;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět a popsat možnosti využití programovatelných GPU při vykreslování prostorových scén;
- prostudovat a pochopit existujicí shadery v jazyce GLSL, vysvětlit jejich funkci;
- navrhout a implementovat GLSL shadery;
Osnova
 • Programovatelná grafická pipeline.
 • Stíny
 • Deferred shading
 • SSAO, DoF
 • HDR, bloom
 • Částicové systémy, compute shaders
 • Geometry shaders
 • Tessallation shaders
 • Mikroplošky
 • Physically Based Rendering, IBL
 • Vulkan
 • Parallax Occlusion Mapping
Literatura
  doporučená literatura
 • ROST, Randi J. a Bill LICEA-KANE. OpenGL shading language. Edited by Dan Ginsburg. 3rd ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2010. xliii, 743. ISBN 9780321637635. info
  neurčeno
 • GPU gems 3. Edited by Hubert Nguyen. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2007. l, 942. ISBN 9780321515261. info
 • GPU gems 2 : programming techniques for high-performance. Edited by Randima Fernando - Matt Pharr. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2005. xlix, 814. ISBN 0321335597. info
 • GPU gems : programming techniques, tips, and tricks for real-time graphics. Edited by Randima Fernando, Translated by David Kirk. Boston: Addison-Wesley, 2004. xlv, 765. ISBN 0321228324. info
 • ST-LAURENT, Sebastien. Shaders for game programmers and artists. Boston: Thomson Course Technology, 2004. xxiii, 483. ISBN 1592000924. info
 • GPU Pro : advanced rendering techniques. Edited by Wolfgang F. Engel. Natick: A K Peters, 2010. xixiii, 71. ISBN 9781568814728. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou výkladu kombinovaného s praktickými příklady a cvičeními.
Metody hodnocení
Ukončení kolokviem, úspěšné vypracování jednoduchého programu na poslední hodině. Povinná docházka, bez domácích úloh.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, akreditace podzim.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/PV227