PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy

Fakulta informatiky
jaro 2025
Rozsah
2/1/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Maděra (cvičící)
Ing. Roman Jašek (cvičící)
Mgr. Jakub Dubrovský (cvičící)
RNDr. Jaroslav Škrabálek, MBA (pomocník)
RNDr. Daša Kušniráková (cvičící)
Garance
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Předpoklady
PV168 Seminář programování Java || PA165 Java Enterprise Applications || PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET || PV256 Úvod do vývoje pro Android || SOUHLAS
Pokročilá znalost programování, jejíž krátký popis je nutnou součástí Žádosti o souhlas se zápisem předmětu. Do žádosti o souhlas se zápisem prosím uveďte i platformu, o kterou máte zájem a svou motivaci pro zápis kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na koncepty vývoje pro mobilní platformy, které představují v současné době moderní a rozšířený trend vývoje softwaru. V rámci kurzu budou představeny zejména koncepty a specifika mobilních platforem jako takových. Dále bude představena architektura a principy vývoje na platformě Google Android, Apple iOS (iPhone/iPad), Flutter a .NET MAUI (multiplatformní vývoj). V rámci kurzu se vypracuje také týmový projekt, kde si studenti vyzkouší návrh a vývoj mobilní aplikace na zvolené platformě v praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu student bude:
- znát základní kroky, nástroje a techniky doprovázející proces vývoje mobilních aplikací
- znát specifika majoritních mobilních platforem - Android a iOS - a multiplatformního vývoje ve Flutter and .NET MAUI
- ovládat prostředí Android Studio (pro Google Android), XCode (pro iOS aplikace) a Visual Studio (pro .NET MAUI) ve všech jeho důležitých aspektech.
Osnova
 • Úvod do vývoje a specifik mobilních platforem
 • Koncepty programování, architektura a SDK na platformě Android
 • Koncepty programování, architektura a SDK na platformě iOS
 • Koncept multiplatformního vývoje a platforma Flutter a .NET MAUI
 • Základy uživatelského rozhraní pro mobilní zařízení
 • Bezpečnost mobilních platforem
 • Projekt
Literatura
  doporučená literatura
 • developer.android.com
 • The Swift Programming Language (Swift 2.1), available at: https://itunes.apple.com/us/book/swift-programming-language/id881256329.
Výukové metody
seminární forma, povinná docházka, týmový projekt
Metody hodnocení
Kurz je založen na aktivní participaci studentů. Jako výstup studenti vypracují v samostatných týmech o 2-3 lidech závěrečný projekt a připraví jeho prezentaci (v rozsahu 5 minut) pro ostatní účastníky kurzu. Pro úspěšné absolvování je třeba aktivní particiapace na přednáškách, úspěšné vypracování a odprezentování projektu a splnění náležitostí uvedených cvičícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.