VIKMB37 Vizualizace dat

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Boček (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Mgr. Jan Pospíšil (přednášející)
Mgr. Tomáš Bouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Matěj Málek (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 L11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen: navrhovat efektivní a smysluplné vizualizace, získávat a připravovat data a používat základní nástroje k jejich vizualizaci, evaluovat a diskutovat grafické reprezentace dat z hlediska jejich efektivity v různých kontextech. V teoretické rovině bude obeznámen se: základy vizuálního vnímání, designu a estetiky ve vizualizaci dat.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu • úvod do vizualizace dat • základní terminologie a její ustálení 2. Historie vizualizace • vývoj vizualizace dat • zásadní vizualizační mezníky • historické implikace současného stavu 3. Příklady dobré a špatné praxe • čtení vizualizace • triky a manipulace 4. Vizualizace dnes • diskuze momentálního stavu vizualizace • přehled vizualizačního pole • datová žurnalistika, casual infovis • zadání semestrálního projektu 5. Vizuální vnímání • principy vizuální percepce • jejich aplikace do vizualizace dat • barva, design, atd. 6. Efektivita vizualizace • základní principy efektivní vizualizace • tvorba efektivních základních typů statistických grafů • storytelling a úspěšná vizualizace 7. Proces vizualizace • přehled procesu tvorby vizualizace • identifikace typu dat, formy, publika, atd. 8. Konzultace k semestrálnímu projektu: výběr tématu 9. Zdroje a získávání dat • typy a formáty dat • otevřená data • základy scrapování • specifika získávání dat v českém prostředí 10. Analýza dat • přehled základních nástrojů • statistika 11. Jednoduchá vizualizace dat • přehled základních nástrojů 12. Geodata a mapové vizualizace 13. Komplexní vizualizace dat • přehled programovacích jazyků pro vizualizaci • R, D3.js a Processing 14. Konzultace k semestrálnímu projektu: získání a zpracování dat, jejich vizualizace
Literatura
  doporučená literatura
 • Jeffrey Stanton. An Introduction to Data Science. Syracuse University, c2012.
 • WONG, Dona M. The Wall Street journal guide to information graphics: the dos and don'ts of presenting data, facts, and figures. 1st ed. New York: W.W. Norton, c2010, 157 p. ISBN 03-930-7295-9.
 • Jonathan Gray, Lucy Chambers, Liliana Bounegru. The Data Journalism Handbook. How Journalists Can Use Data to Improve the News. O'Reilly Media, c2012.
 • Fond Otakara Motejla. Příručka datové žurnalistiky. Nadace Open Society Fund Praha, c2013, ISBN 978-80-87725-10-8. Dostupná z www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-zurnalistiky
 • FEW, Stephen. Now you see it: simple visualization techniques for quantitative analysis. Oakland: Analytics Press, c2009, xi, 327 s. ISBN 978-097-0601-988.
 • Scott Murray. Interactive Data Visualization for the Web. O’Reilly Media, c2013. ISBN: 978-1-449-33973-9
 • Paul Bradshaw. Scraping for Journalists. Leanpub, c2013.
 • MONMONIER, Mark S. How to lie with maps. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, c1996, xiii, 207 p. ISBN 02-265-3421-9
 • CAIRO, Alberto. The functional art: an introduction to information graphics and visualization. San Francisco: Peachpit Press, 2012, 363 pages. ISBN 03-218-3473-9
 • YAU, Nathan. Visualize this: the FlowingData guide to design, visualization, and statistics. Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., c2011, xxvi, 358 p. ISBN 11-181-4025-7
 • YAU, Nathan. Data points : visualization that means something. Indianapolis: Wiley, 2013. xiii, 300. ISBN 9781118654934. info
 • TUFTE, Edward R. The visual display of quantitative information. 2nd ed. Cheshire: Graphics Press, 2001. 197 s. ISBN 0-9613921-4-2. info
 • HUFF, Darrell. How to lie with statistics. Illustrated by Irving Geis. New York: Norton, 1993. 142 p. ISBN 0393310728. info
Výukové metody
Semináře, přednášky a závěrečný projekt
Metody hodnocení
Studenti odevzdávají týdenní domácí úkoly, mohou za ně získat 12×10 = 120 bodů. V průběhu semestru dvojice studentů vypracují závěrečný praktický projekt, za ten lze získat 100 bodů. Pro absolvování je třeba 70 % = 155 bodů.
Informace učitele
http://www.dataviz.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.