XS040 Pedagogická psychologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 A,01026
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie navazuje na bakalářský kurz základních psychologických znalostí. Hlavní cíle kurzu: na nové vyšší a obecnější rovině rozšířit teoretickou základnu pro možnost praktické aplikace poznatků pedagogické psychologie do učitelské praxe; porozumět základním poznatkům a termínům pedagogické psychologie; používat ve své práci základní metody pedagogické psychologie; poznávat učební a styly i strategie žáků; poznávat a ovlivňovat příčiny školní neúpěšnosti žáků.
Osnova
 • 1. Předmět a vývoj pedagogické psychologie.
 • 2. Pedagogická psychologie v systému věd.
 • 3. Metodologie a metody pedagogické psychologie.
 • 4. Vztah učení, vývoje a výchovy.
 • 5. Osobnost současného žáka.
 • 6. Problémový žák.
 • 7. Psychologie učení.
 • 8. Psychologie kreativity.
 • 9. Psychologie vyučování.
 • 10. Učební styly a strategie.
 • 11. Školní úspěch a neúspěch.
 • 12. Psychohygiena edukace.
 • 13. Psychologie osobnosti učitele.
 • 14. Psychologie výchovy.
 • 15. Rodina, škola a vývoj.
 • 16. Patopsychologie edukace.
 • 17. Psychosociální klima školy.
 • 18. Perspektivy pedagogické psychologie.
Literatura
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 9788073672737. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie. Brno: Cerm, 1996. 184 s. ISBN 808586794X. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 s. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. 2. vyd. Brno: Paido, 1997. 60 s. paido. ISBN 80-85931-46-X. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2011/XS040

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 11:29, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému