Z1035 Seminář - úvod do studia

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z1035/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 13:00–13:50 A,01026, J. Burianová, K. Láska
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Během semináře studenti získají informace o možnostech, organizaci a pravidlech studia a výuky na Geografickém ústavu. Jsou seznámeni s historií geografie v Brně a v České republice, s ostatními geografickými pracovišti, organizacemi, časopisy. Je jim představena také výzkumná činnost na ústavu, setkají se s několika absolventy.
Výstupy z učení
Studenti jsou seznámeni s informacemi o možnostech, organizaci a pravidlech studia a výuky na Geografickém ústavu. Jsou seznámeni s historií geografie v Brně a v České republice, s ostatními geografickými pracovišti, organizacemi, časopisy. Je jim představena také výzkumná činnost na ústavu, setkají se s několika absolventy.
Osnova
 • Organizace studia na GÚ; Studijní a zkušební řád MU; Knihovna MU a její služby studentům geografie; Studijní obory bakalářského studia na GÚ; Výzkumná činnost na GÚ; Možnosti studia v zahraničí; Geografie a geografové;
Literatura
 • DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V., eds. (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, 428 s.
 • Geografie : sborník České geografické společnosti.
 • RIEDLOVÁ, Marie, Jaromír DEMEK a Jiří PECH. Úvod do studia geografie a dějiny geografie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 158 s. info
 • Česká geografie v evropském prostoruXXI. sjezd České geografické společnosti : České Budějovice 30.8.-2.9.2006. Česká Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. 1 DVD-ROM. ISBN 9788070409862. info
 • DEMEK, Jaromír. Úvod do studia geografie. Č. 1, Teoretické základy geografie. Brno: Geografický ústav ČSAV Brno, 1977. 93 s. : il. info
 • TRÁVNÍČEK, Dušan. Dějiny geografie mezi oběma světovými válkami. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ELIÁŠOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ, Petr SEJK a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. 2., revid. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5836-1. Url info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Z1035!
Výukové metody
Seminář se základními informacemi o studiu geografie na GÚ; povinná docházka.
Metody hodnocení
informativní seminář zakončený zápočtem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nutno zapsat právě na začátku studia v 1. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/Z1035

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 00:42, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému