JAP103 Úvod do japanistiky

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Denisa Vostrá, Ph.D. (přednášející), Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (zástupce)
prof. Zdenka Švarcová, Dr. (přednášející), Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Seminář japonských studií - projekt OPVK - Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 10:00–13:15 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřený na tři základní tematické okruhy:
(1) Metody a cíle bádání v oblasti japanologie a japonských studií (19. a 20. století).
(2) České „žaponerie“ od konce 19. století. Česká japanologie od 40. let 20. století.
(3) Integrace japonských a mimojaponských studií o „věcech japonských“ – současná perspektiva.
(4) Jiná kultura – pohled na „jinost“ japonské kultury z historické perspektivy.
Student je po absolvování kurzu schopen
definovat metody a cíle v oblasti japanologie a japonských studií;
popsat vývoj české "žaponerie" od konce 19. století;
charakterizovat vývoj české japanologie od 40. let 20. století;
posoudit možnosti integrace japonských a mimojaponských studií k "japonským tématům" v současné perspektivě;
shrnout pohled na "jinost" japonské kultury z historické perspektivy.
Osnova
 • 1. Japonsko – evropské bádání o zemi a lidech.
 • 2. Zkoumání japonského jazyka a písma.
 • 3. Evropa okouzlená japonským uměním.
 • 4. České žaponerie.
 • 5. Čeští cestovatele a podnikatelé v Japonsku před 2. světovou válkou.
 • 6. Počátky výuky a zkoumání japonského jazyka u nás.
 • 7. Česka japanologie na univerzitní půdě od r. 1947.
 • 8. Překlady japonské poezie a prózy do češtiny.
 • 9. Setkávání s pevninskou „jiností“ v době vzniku japonského státu.
 • 10. Obrazy „jiného“ básníka. Hakurakuten.
 • 11. „Jinakost“ básnického projevu – Bašó a Issa.
 • 12. Střet se západní kulturou v době Meidži.
 • 13. Jiné Japonsko ve 20. století.
Literatura
 • Boháčková L, Winkelhöferová Z. Vějíř a meč, Praha, Panorama, 1987.
 • Svojsík, Alois. Japonsko a jeho lid, Praha, v komisi O. Pyšvejce, Nakladatele a knihkupce v Praze II, Jindřišská ul. 17, 1913.
 • Líman, Antonín, Mezi nebem a zemí, Praha, Academia, 2001.
 • Eliášová, Barbora M. Dcery Nipponu (Několik kapitol o japonských ženách), nakladatel B. Kočí, Knihkupec v Praze I, Masarykovo nábřeží 14, 1925.
 • Havlasa, Jan. Japonský podzim (Zlomky života), Praha, Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s. r. o., 1930.
 • Swann, Peter C., Umění Číny, Koreje a Japonska, Praha, Odeon, 1970.
 • Earhart H. Byron. Náboženství Japonska, př. R. Heřman, Praha, Prostor, 1998.
 • Collcutt, Martin a kol. Svět Japonska, přel. R. Duroňová, Praha, Knižní klub, 1997.
 • Kol. autorů. Prameny života (Obraz Člověka a světa ve starých kulturách), Praha, Vyšehrad, 1982
 • Průšková, Vlasta. Lidé a věci v Japonsku, Praha, Orbis, 1941.
 • Janoš J. 99 zajímavostí z Japonska, Praha, Albatros, 1984.
 • Líman, Antonín. Kouzlo šerosvitu, Praha, DharmaGaia, 2008.
 • Hofbauer, Arnošt. „Žaponské umění“, v časopisu: Volné směry vydávaného spolkem Mánes v Praze, ročník XII, trojčíslo 10-12, 1908, str. 281 – 356.
 • Kol. autorů. (ed. Jaroslav Bařinka) Kulturní tradice Dálného východu, Praha, Odeon, 1980.
 • Reischauer E., Craig A. Dějiny Japonska, př. Labus, Sýkora, Praha, Lidové noviny, 2000.
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška, diskuse, samostudium podle zadání.
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška podle pokynů vyučujícího. Povinná účast na výuce kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.