Bi0952 Bioethics - seminar

Faculty of Science
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Bi9950 Introduction to bioethics
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
This course is aimed at a development of a basic theoretical knowledge regarding bioethical issues. During this course, students should prepare their presentations of interesting cases including analyses of ethical argumentation; these cases should be discussed on site in the respective study group. An online discussion is also a mandatory part of this course: in this discussion, students should analyzed model cases presented by teachers.
Syllabus (in Czech)
 • 1. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH (volba vhodného modelového objektu, dodržování principu 3R)
 • 2. VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, pozorovací a behaviorální studie, účast zranitelných skupin)
 • 3. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA (odběr tkání a orgánů pro transplantační účely a pro výzkum, princip předpokládaného ne/souhlasu, principy alokace)
 • 4. BIOBANKING (přístup k biologickému materiálu pro výzkumné účely, problematika informovaného souhlasu, banky biologického materiálu a vzorků DNA)
 • 5. BUNĚČNÉ TECHNOLOGIE (výzkum na embryích, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování a koncept reprodukční svobody)
 • 6. ASISTOVANÁ REPRODUKCE (dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, náhradní mateřství, věkové a sociální limity)
 • 7. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PŘED NAROZENÍM (preimplantační diagnostika, prenatální diagnostika, problematika interrupcí z genetických indikací vs. péče o extrémně nezralé novorozence)
 • 8. POSTNATÁLNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA (genetický screening, presymptomatické testování, testování genetických predispozic k onemocněním)
 • 9. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ PRO NEMEDICÍNSKÉ ÚČELY (forenzní genetika, testování paternity, "rekreační" genetika)
 • 10. GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (transgenoze pro výzkumné a komerční účely, GM potraviny a produkty)
 • 11. EUGENIKA A ENHANCEMENT ČLOVĚKA (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový enhancement, negenetické vylepšování člověka)
 • 12. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (autorství a duševní vlastnictví, zveřejňování výsledků, expertní činnost)
Literature
  recommended literature
 • MURPHY, Timothy F. Case studies in biomedical research ethics. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2004. xvii, 340. ISBN 0262134373. info
 • PENCE, Gregory E. Classic cases in medical ethics : accounts of cases that have shaped medical ethics, with philosophical, legal, and historical backgrounds. 4th ed. Boston: McGraw Hill, 2004. xviii, 470. ISBN 0072829354. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka bude probíhat ve dvou formách: 1) diskusní semináře (2 h týdně), do nichž si studenti sami budou připravovat prezentace kazuistik k jednotlivým tématům (harmonogram bude upřesněn na začátku semestru; 2) online předmětová diskuse (1 h týdně), kde budou studenti diskutovat kazuistiky prezentované vyučujícím.
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní participace studentů na diskusních seminářích i v online předmětové diskusi. Předmět je ukončen kolokviem.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: online předmětová diskuse.
Information on course enrolment limitations: Výuka seminární skupiny bude realizována pouze v případě, že se do skupiny zapíše 9 až 12 studentů
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2020/Bi0952