P029 Elektronická příprava dokumentů

Fakulta informatiky
podzim 1999
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Předpoklady
I001 Úvod do programování || I002 Návrh algoritmů I || I003 Úvod do OOP
Je potřeba absolvovat předmět I001 Úvod do programování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Předmětem výuky tohoto předmětu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, zvláště pak elektronických či hypertextových, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (psaní diplomové práce, knihy, internetovské domovské stránky apod.). Cvičení jsou využita pro seznámení se softwarovými balíky používanými při vývojovém cyklu elektronických dokumentů. Přednášená témata jsou:
 • Úvod do problematiky. Motivace, vymezení předmětu. Cyklus přípravy a ladění dokumentů. Analogie s vývojem programů.
 • Značkování. Logická vs. visuální struktura dokumentu, Značkovací jazyky, SGML, XML, HTML. Pojem gramatiky dokumentů, DTD. Validace dokumentů. Systémy pro validaci dokumentů, NSGMLS. Strukturované editování, Euromath.
 • Design. Principy knižního designu: jednotnost, přenos informace, vyjádření struktury.
 • Principy WWW designu. Positivní a negativní vymezení aktuálních prvků a technologií publikování na WWW. Specifika designu na WWW.
 • Inteligentní elektronické dokumenty. Přehled možností současných technologií.
 • Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie.
 • Písma, typy písem, způsoby representace a designu písem. Rastrovací algoritmy, techniky redukcí tvaru písem. Formáty písem: Open\-Type, Type1, True\-Type, Meta\-Font.
 • Pravidla sazby. Mikro\-typografie. Specifika sazby českých textů. Interakce sazeče s autorem. Korektura, korekturní značky.
 • Sázecí systémy. TeX jako příklad dávkového sázecího systému. Srovnání výhod a nevýhod dávkového zpracování a WYSIWYG přístupu.
 • TeX. Historie. Princip značkovacího makrojazyka. Algoritmy řádkového a stránkového zlomu použité v TeXu. hz-systém. Řešení algoritmu dělení slov,
 • Předtisková příprava. Jazyky pro popis stránek. Post\-script. Bézierovy křivky. SPDL. Portable Document Format. Technologie Adobe Acrobat. Technologie přímého zobrazování -- Direct Imaging. Archová montáž.
 • Tisk. Výstupní zařízení, jejich charakteristika. Osvit, tisk a vazba.
 • Distribuce. Šíření tištěných a elektronických dokumentů. Bezpečnost. Aktualizace a údržba elektronických dokumentů.
 • Paralelní publikace na papíře a na síti. LaTeX2html. pdfTeX. Publikace databází. Konverze mezi různými formáty.
 • Závěrečné shrnutí. Sdílení zkušeností z elektronické přípravy dokumentů, anketa.
Literatura
 • KNUTH, Donald Ervin. Selected papers on digital typography (objednáno). ISBN 1575860104. info
 • casopisy Electronic Publishing, TUGBoat, Zpravodaj CSTUG, Typografia, Font
 • DEROSE, Steven J. The SGML FAQ book :understanding the foundation of HTML and XML. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1997, xxvi, 250. ISBN 0-7923-9943-9. info
 • KNUTH, Donald E. The texbook : computers and typesetting. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1996, ix, 483 s. ISBN 0-201-13447-0. info
 • BERAN, Vladimír. Typografický manuál :Učebnice počítačové typografie. 1.vyd. Náchod: Manuál, 1994, Přeruš.s. ISBN 80-901824-0-2. info
 • BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, 1992, 254 s. ISBN 0-88179-033-8. info
Metody hodnocení
Závěrečne hodnocení sestává z hodnocení práce v semestru (sazba vzorového dokumentu tisteneho a elektronickeho (html)) a závěrečného testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sojka/edp/
Anyone who would letterspace lower case would steal sheep. (Frederick Goudy)
Printing should be invisible. (Beatrice Warde)
No, Watson, this was not done by accident, but by design. (Sherlock Holmes)
Data cannot be used at a finer grain than it is marked up it. (R. Jelliffe)
You cannot not communicate. (Paul Watzlawick)
The masters of the art, it seems to me, are those who never stop apprenticing. (Robert Bringhurst, 1998)

You know you've achieved perfection in design,
Not when you have nothing more to add,
But when you have nothing more to take away
(Antoine de Saint Exupery)
Programs = Algorithms + Data (Nicklaus Wirth)
Documents = Form + Content (Petr Sojka)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1995, zima 1996, zima 1997, podzim 1998, podzim 2000, podzim 2001.