EN

PřF:Bi4115 Systém cévnatých rostlin - Informace o předmětu

Bi4115 Systém cévnatých rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 12:00–13:50 A31-238
Předpoklady
Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin || B2030 Systém a fylog. vyš. rostlin || B3090 Syst. fylogen. vyšších rostlin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: osvojit si problematiku fylogeneze cévnatých rostlin; seznámit se s diverzitou taxonů cévnatých rostlin na úrovní čeledí s přihlédnutím ke středoevropskému prostoru.
Osnova
  • Vývoj cévnatých rostlin. Rhyniophyta. Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta (důraz na recentní zástupce). Magnoliophyta - Magnoliidae, Liliidae. Úplný přehled čeledí ve flóře střední Evropy, ekologicky a hospodářsky významní zástupci.
Literatura
  • Flowering plants of the world. Edited by V. H. Heywood. London: Batsford, 1993. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1979]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 517 s. info
  • NOVÁK, F. A. Vyšší rostliny : tracheophyta. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 941 s. info
Výukové metody
Přednáška, 2 hodiny týdně.
Metody hodnocení
ústní zkouška; 3 otázky - charakteristiky 3 vybraných čeledí, obvykle a) primitivní dvouděložné b) evolučně pokročilé dvouděložné c) jednoděložné
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi4115