EN

PřF:Bi6330 Parazitologie - Informace o předmětu

Bi6330 Obecná parazitologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A32-329
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy a terminologie, rozsah parazitismu, diverzita parazitů, morfologické adaptace prvoků a mnohobuněčných k parazitismu, životní cykly a rozmnožování, parazito-hostitelské vztahy, přenos a kolonizační strategie, populace a společenstva parazitů, chování a parazitismus, fyziologie a výživa parazitů, jejich metabolismus a biochemie, molekulární biologie a genetika cizopasníků, imunologie a vakcinace, chemoterapie a kontrola, evoluce parazisimu.
Osnova
  • Úvod, rozsah a význam parazitismu, definice a ternminologie, typy parazitů a hostitelů, adaptace k parazitismu, životní cyklus a ekologie, historie parazitologie. Morfologie . prvoci: buněčná stavba, pohyb a penetrace, buněčný povrch, peritrofická membrána. Tělní stavba metazoárních parazitů, tegument, svalovina, střevo, exkreční systém, reprodukční soustava, nervová soustava. Rozmnožování - Protozoa: typy dělení buňky, vznik a fůze gamet, Metazoa: Platyhelminthes, Acanthocephala, Nematoda, Pentastomida, Arthropoda. Životní cykly a vztah mezi parazitem a hostitelem, reprodukční a koloniační strategie, působení parazita na jedince a polulace hostitelů Ekologie a prostředí v parazitologii, struktura a dynamika infraspolečenstva, meta a supraspolečenstvo, selekce habitatu, biogegrafické aspekty, distribuce cizopasníků. Epidemiologie. Jednotky studia, přenos a šíření cizopasníků, populační dynamika, klimatické a ekologické faktory a jeich epidemiologický význam. Chování cizopasníků, parasitismus a altruismus, paraziti a sociální chování, manipulační teorie a parasitismus. Fyziologie a výživa cizopasníků, penetrace a přežívání v organismu hostitele, fyziologie rozmnožování, chemická komunikace, neurofyziologie, fyziologie lokomoce, výživa parazitů. Biochemie parazitů, typy metabolismu, energentika v systému parazit hostitel, Molekulární biologie a genetika parazitů, DNA a RNA technologie, exprese a regulace genů, chromosomy, mapování genů, isolace polypeptidů, vakcinace, molekulární diagnostika a taxomomie. Imunitní odpověď hostitele, modelové studie in vitro: protozoa, helminti, členovci, imunopatologie, Léčení a prevence, současná léčiva a jejich možnosti, chemická povaha antiparazitárních prostředků, metody prevence, hygienická opatření. Patogenní působení parazitů, histopatologie, paraziti jako původci onemocnění: protozoa, helminti, členovci. Evoluce parazitismu, fylogenetické rekonstrukce, ko-evoluce parazitů a hostitelů, adaptivní radiace, evoluční parazitologické mýty, paraziti jako indikátoři evoluce.
Literatura
  • Základy parazitologie. Edited by Bohumil Ryšavý. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 215 s. ISBN 8004208649. info
  • SMYTH, James Desmond. Introduction to animal parasitology. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xx, 549 s. ISBN 0-521-42811-4. info
  • Modern parasitology : a textbook of parasitology. Edited by Francis E. G. Cox. 2nd ed. Oxford: Blackwell scientific publications, 1993. xii, 276. ISBN 0632025859. info
Výukové metody
Teoretické přednášky, diskuse se studenty, praktické ukázky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je pro budoucí zoology povinný.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Učivo předmětu bude vyžadováno u státní závěrečné zkoušky v oboru Systematická biologie a ekologie - směr Zoologie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi6330