EN

PřF:C8545 Vývojová biologie - Informace o předmětu

C8545 Vývojová biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–10:50 A2-211
Předpoklady
( Bi4010 Základy molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie )
Výhodou je znalost náplně základních přednášek molekulární biologie a genetiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student chápat základní principy vývoje vybraných modelových organismů, živočichů i rostlin. Student bude schopen identifikovat zásadní rozdíly i společné principy vývoje organismů a bude je schopen demonstrovat na základních vývojových mechanismech u hnyzu, obojživelníků, savců i rostlin. Student získá přehled o těchto vývojových mechanismech na úrovni organismální, buněčné a zejména molekulární.
Osnova
 • Přednáška 1: Přehled vývoje. Opakování základních termínů. Ganetogeneze, fertlizace a sledování linií.
 • Přednáška 2: Oogeneze a raný vývoj octomilky.
 • Přednáška 3: Raný vývoj obojživelníků a amniot
 • Přednáška 4: Organogeneze obratlovců, vývoj ektodermálních derivátů
 • Přednáška 5: Organogeneze obratlovců, vývoj mezodermálních a endodermálních derivátů.
 • Přednáška 6: Reprodukce rostlin, střídání generací, iniciace kvetení, vývoj květů, gametogeneze, oplození.
 • Přednáška 7: Embryogeneze krytosemenných rostlin.
 • Přednáška 8: Postembryonální de novo organogeneze rostlin, koncept meristémů. Vývoj prýtu, SAM, fylotaxe. Vývoj kořene, RAM, vývoj laterálních kořenů. Vývoj cévních pletiv prýtu i kořene. Hormonální interakce v organogenezi de novo u rostlin.
 • Přednáška 9: Morfogeneze živočichů, buněčná spojení, prostředí a chování buněk, interakce pletiv a morfogeneze. Morfogeneze rostlin, vývoj listu, role distribuce auxinu a interakce auxinu s cytokininy v regulavci morfogeneze.
 • Přednáška 10: Regulace genové exprese, úrovně regulace genové exprese ve vývoji živočichů i rostlin, RNA interference.
Literatura
 • WILT, Fred H. a Sarah HAKE. Principles of developmental biology. New York, N.Y.: W.W. Norton & Company, 2004. xxiii, 430. ISBN 0393974308. info
Výukové metody
Přednášky a prezentace obrazového materiálu včetně videoukázek, doplněné internetovými výkovými zdroji.
Metody hodnocení
Typ výuky: Docházka na přednášky není povinná, ale přítomnost studentů je velice žádoucí pro pochopení vývojových principů; studijní materiály jsou dostupné on-line. Typ závěrečné zkoušky: Písemná zkouška. Test se sestává ze 30 otázek, každá za maximáně 4 body, celkový maximální zisk je tedy 120 bodů. Kritéria hodnocení testu řádné zkoušky jsou následující: 120-111 bodů (100-93%) A, 110-102 bodů (92-85%) B, 101-90 bodů (84-75%) C, 89-78 bodů (74-65%) D, 77-66 bodů (64-55%) E, <66 bodů (<55%) F.
Informace učitele
Výukové materiály budou představovat komentované prezentace, které budou využívány při přednáškách. Výklad bude probíhat v češtině, nicméně výukové materiály budou v angličtině, což umožní participaci i zahraničních studentů. The teaching materials will be demonstrated by commented presentations that will be used during lessons. The teaching language will be Czech, however all teaching materials will be in English, allowing thus participation of alien students.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C8545