EN

PřF:Bi4001 Vertebratologický seminář - Informace o předmětu

Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305
Předpoklady
Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prezentace výsledků vlastního výzkumu, stav řešení bakalářských a magisterských diplomových prací, informace z významných konferencí. Nové směry ve vertebratologických výzkumech, přednášky domácích a zahraničních specialistů.
Osnova
  • Prezentace výzkumných výsledků a pokroku v ichtyologii, herpetologii, ornitologii a mammaliologii.
  • Moderní trendy v biologii obratlovců.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9. info
Výukové metody
Přednášky odborníků z českých i zahraničních institucí, diskuze k přednášeném tématu.
Metody hodnocení
Seminář se zvanými přednáškami. Zápočet. Podmínkou zápočtu je aktivní účast studenta, alespoń jedno vystoupení za semestr (prezentace bakalářské, diplomové práce, literární noviny, diskuzní klub).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět určen pro doktorandy, diplomanty a další zájemce se zaměřením na vertebratologické obory.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.