EN

PřF:Bi6473 Parazitol. sem. - Informace o předmětu

Bi6473 Parazitologický seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (cvičící)
RNDr. Martin Kašný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Povinné pro studenty a doktorandy z parazitologie
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přínos kurzu: studenti budou uvedeni do problematiky oboru parazitologie na tuzemské i mezinárodní úrovni s problematikou budou obeznámeni díky prezentacím interních i externích přednášejících pracujících v odlišných odvětvích parazitologie tak si budou schopni vytvořit obrázek o současných trendech v oboru a současně si vybrat své zaměření pro další studia kurz zárověn splňuje informativní úlohu i pro ostatní odborné pracovníky, kteří si jeho prostřednictvím vyměňují cenné zkušenosti součástí kurzu.
Výstupy z učení
Seznámení studentů se současnými trendy v rámci parazitologie na národní i mezinárodní úrovni.
Osnova
  • Přínos kurzu: studenti budou uvedeni do problematiky oboru parazitologie na tuzemské i mezinárodní úrovni s problematikou budou obeznámeni díky prezentacím interních i externích přednášejících pracujících v odlišných odvětvích parazitologie tak si budou schopni vytvořit obrázek o současných trendech v oboru a současně si vybrat své zaměření pro další studia kurz zárověn splňuje informativní úlohu i pro ostatní odborné pracovníky, kteří si jeho prostřednictvím vyměňují cenné zkušenosti součástí kurzu jsou i série přednášek vedených v rámci návštěv hostujících profesorů INNOLEC
Literatura
  • Doporučená literatura viz osnova předmětu
  • Základy parazitologie. Edited by Bohumil Ryšavý. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 215 s. ISBN 8004208649. info
Výukové metody
Výuka na jedné straně probíhá jako soubor prezentací studentů a zaměstnanců pracovní skupiny parazitologie Ústavu botaniky a zoologie za účelem vyšší informovanosti o vnitřním dění a spolupráci ve skupině. Na druhé straně výuka zahrnuje prezentace tuzemských i zahraničních odborníků v oboru parazitologie a oborů s parazitologiií souvisejících, zejména využívající metodik v parazitologii aplikovatelných. Studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů prezentují nejprve cíle, později výsledky svých prací. To vše se zřetelem k budoucím obhajobám konkrétních prací, respektive prezentacím na tuzemských či mezinárodních konferencích.
Metody hodnocení
prezence nebo ústní pohovor
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.