JAB01 Angličtina pro biology I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Barotová (pomocník)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Bc. Mgr. Petra Chládková (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Složilová, M.A., PhD. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Mgr. Jitka Žváčková (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB01/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/02: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/03: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A15/114, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/04: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 9:00–10:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/05: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 11:00–12:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/06: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 13:00–14:50 A15/227
JAB01/07: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/08: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/09: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–13:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a biologických tématech
prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý biologický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • Higher education, MU
 • GMO
 • Language functions (introduction)
 • Classification of species
 • Mammals
 • Cells
 • Bacteria+shapes
 • Plants
 • Using sea water for agriculture
 • Invasive species
Literatura
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended learning (odpovědníky, dril), IS MU
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (60% správných odpovědí)nebo splnění jiné formy zápočtu a 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London : Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9
Další odkazy ve studijních materiálech předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 13. 12. 2018 16:41, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému