EN

FF:DVBS20 Ludvig Holberg v českém prosto - Informace o předmětu

DVBS20 Ludvig Holberg v českém prostoru

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 6 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 G01
Předpoklady
DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku || DVBZ001 Souborná zkouška po 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář si klade za cíl zodpovědět otázku: Proč inscenovat historicky vzdálený dramatický text a zároveň zmapovat inscenování her dramatika Ludviga Holberga v českém prostoru. Tato práce bude úzce propojena se zpracováním hesla Ludvig Holberg na české Wikipedii. Každý student nejprve zpracuje a publikuje zadanou část wikipedického hesla. Jako seminární práci zanalyzuje dále vybranou českou inscenací Holbergovy hry. Práce v semináři předpokládá bádání v dokumentačním oddělení Divadelního ústavu, Divadelním oddělení Národního muzea, případně v archivech konkrétních divadel.
Osnova
 • 5. 10. úvod, organizace, Ludvig Holberg - učenec a umělec, analýza Heppe z vršku
 • 12. 10. projekce Jeppe z vršku (ND, Praha, 1965, režie: Jiří Pleskot), analýza
 • 16. 10 návštěva inscenace Jeppe z vršku, Divadlo Na Jezerce, Praha http://www.divadlonajezerce.cz/Divadelni-Hra-31-Jeppe_z_vrsku-Ludvig_Holberg
 • 19. 10. analýza představení, rozdělení pracovních úkolů, časový harmonogram
 • 26. 10. samostatná práce na wikipedickém článku
 • 2. 11. samostatná práce na wikipedickém článku
 • 9. 11. wikipedické heslo hotovo, doladění rozdělení analýz
 • 16. 11. samostatná práce na seminární práci
 • 23. 11. samostatná práce na seminární práci
 • 30. 11 samostatná práce na seminární práci
 • 7. 12. prezentace seminárních prací
 • 14. 12. prezentace seminárních prací
Literatura
  povinná literatura
 • HOLBERG, Ludwig. Komedie [Holberg, 1963]. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. 263 s. info
Výukové metody
přednáška, čtení, samostatné psaní, rešerše, prezentace
Metody hodnocení
vytvoření a publikování části wikipedického hesla, seminární práce, prezentace wiki heslo min 7200 znaků/4 normostrany, seminární práce 10 800/6 normostran Informace k wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurz:Masarykova_univerzita/Ludvig_Holberg_v_%C4%8Desk%C3%A9m_prostoru_%28ZS_2015-2016%29
Informace učitele

 • Literatura Holberg:
  Holberg, Ludvig: Komedie. SNKLU, Praha 1963.
  Kejzlar, Radko: Ludvig Holberg a dánské divadlo. Nakladatelství čs. akademie, Praha 1962.
  Kol. autorů pod vedením Dagmar Hartlové: Slovník severských spisovatelů. Libri. Praha 1998.
 • Literatura dramaturgie: Andrew James Hartley: The Shakespearean Dramaturg. A Theoretical and Practical Guide. Palgrave Macmillan, New York 2005.
 • Literatura analýza dramatu:
  Lukeš, Milan: Umění dramatu. Melantrich, Praha 1987.
  Styan, J. L.: Prvky dramatu. Orbis, Praha 1964
  Szondi, Peter: Teória modernej drámy. Tatran. Bratislava 1969
 • Literatura analýza inscenace a představení:
  Pokorný, Jaroslav: Složky divadelního výrazu. Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol, Praha 1946.
  Hořínek, Zdeněk: Úvod do praktické dramaturgie. Ustav pro kulturně výchovnou činnost, Praha 1980.
  Pavis, Patrice: Divadelní slovník. Divadelní ústav. Praha 2003. Pavlovský, Petr: Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Libri. Praha 2004.
  záznam představení Jeppe z Vršku http://www.ceskatelevize.cz/porady/10245719005-jeppe-z-vrsku/20954215683
 • Další komentáře
  Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2015/DVBS20