EN

PřF:Bi0055 Terénní cvičení z entomologie - Informace o předmětu

Bi0055 Terénní cvičení z entomologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
3+1D. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kment, Ph.D. (cvičící), Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie || Bi4360 Ter. cvič. zool.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 1/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s taxonomií a ekologickými nároky jednotlivých skupin a druhů bezobratlých, především hmyzu, ve fauně České republiky, a to formou jejich demonstrace zaživa přímo v jejich přirozeném prostředí (biotopu). Studenti také získají základní dovednosti spojené s terénními průzkumy v entomologii: vyzkouší si některé metody sběru hmyzu v terénu a preparaci hmyzu v laboratoři. Terénní cvičení z entomologie tak navazuje na a doplňuje kurzy Bi6760 Základy entomologie a Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu, ve kterých je výuka prováděna především formou přednášek a cvičení v laboratoři.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti budou umět:
- poznat jednotlivé řády hmyzu a jejich běžné i některé vzácnější druhy ve fauně České republiky;
- podat stručnou a výstižnou charakteristiku přírodních podmínek lokalit navštívených během exkurzí;
- interpretovat výskyt v terénu nalezených taxonů v kontextu jejich biologie a ekologie;
- samostatně použít některé základní metody sběru hmyzu v terénu (např. smýkání, prosívání, odlov vodního hmyzu, individuální sběr);
- vypreparovat nasbíraný hmyz a založit si případně vlastní sbírku hmyzu.
Osnova
  • Kurz probíhá během dvou až tří dnů pobytu v terénu na vybraných přírodních lokalitách (většinou různá místa na jižní Moravě s druhově bohatou a charakteristickou faunou hmyzu, každý rok se výběr lokalit liší). Během těchto exkurzí je každá navštívená lokalita představena z hlediska jejích celkových přírodních podmínek a celá skupina vyučujících a studentů na ni posléze provádí entomologický průzkum spojený se sběrem materiálu. Část nasbíraného materiálu je identifikována přímo v terénu a zaživa demonstrována studentům. Jednotlivým studentům jsou přiděleny vybrané taxonomické skupiny, které přednostně sledují a vedou si podrobné záznamy o demonstrovaných taxonech. V dalším jednom dni probíhají studentské prezentace o nalezených zástupcích a jsou představeny základní metody preparace, ukládání a determinace hmyzu, včetně aktivního zapojení studentů.
Literatura
  • HUDEC, Karel. Příroda České republiky : průvodce faunou. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 439 s. ISBN 9788020015693. info
Výukové metody
terénní cvičení spojené s odchytem a demonstrací hmyzu v přírodě, laboratorní cvičení spojené s preparací a determinací hmyzu
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je nutná účast na terénních exkurzích (2-3 dny za semestr o víkendech) a laboratorním cvičení (1 den) a odevzdání seznamu taxonů nalezených během exkurzí dle pokynů vyučujících.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2-3 dny terénní exkurze + 1 den laboratorní cvičení.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi0055