DO3RIPR02 Římské právo věcné

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vedle definice pojmu věc se předmět zaměřuje na instituty věcných práv - držbu, vlastnictví a věcná práva k věci cizí.
Výstupy z učení
Charakterizovat specifika věcných práva a jednotlivých institutů věcných práv;
Vysvětlit vývoj jednotlivých institutů ;
Analyzovat okolnosti, které měli vliv na formování podoby těchto institutů;
Osnova
 • Res
 • Possessio
 • Dominium, proprietas
 • Iura in re aliena
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: STEIN, Peter. Roman law in European history. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
  doporučená literatura
 • JUSTINIÁN, Theodor MOMMSEN a Paul KRÜGER. Digesta Iustiniani Augusti. Vol. I. Berolini: Apud Weidmannos, 1868.
 • SOMMER, Otakar a Jiří SPÁČIL. Učebnice soukromého práva římského: Díl II. Právo majetkové. 2. nezměn. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Řešení vybraného fragmentu a diskuse nad ním
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO3RIPR02