DO3RIPR03 Recepce římského práva I.

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vlivy římského práva v období středověku a novověku, na území Italie, Francie, Anglie a Nizozemí.
Výstupy z učení
Student získá přehled o právních školách na sledovaném území ve sledovaném období;
Naučí se vyhledat vhodné prameny s ohledem na své téma;
Bude umět charakterizovat jednotlivé školy a jejich představitele;
Bude umět analyzovat jednotlivé prameny ;
Bude umět zhodnotit kontext a význam jednotlivých pramenů;
Bude moci aplikovat vědomosti o recepci na vyhledání zdrojů k tématu své práce;
Osnova
 • Pojem recepce
 • Glosátoři
 • Komentátoři
 • Recepce ve Francii
 • Recpce v Anglii
 • Recepce v Nizozemí
Literatura
  povinná literatura
 • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého : římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994, viii, 135. ISBN 8070491078. info
 • URFUS, Valentin. Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ : od středověku do konce feudalismu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978, 134 s. info
  doporučená literatura
 • LANGE, Hermann. Römisches Recht im Mittelalter. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1997, xxxi, 485. ISBN 3406419046. info
 • LANGE, Hermann. Die Anfänge der modernen Rechtswissenschaft : Bologna und das frühe Mittelalter. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1993, 57 s. ISBN 3515064281. info
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Diskuse nad recepcí vybraného institutu římského práva.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO3RIPR03