ETBA108 Introduction to Folkloristics

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
Tue 10:00–11:40 J31
Prerequisites (in Czech)
NOW ( ETBA104 Introduction to Folkloristics - Seminar )
Pro vstup do předmětu je vyžadováno úspěšné ukončení předmětu ETBA01.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course focuses on a branch of ethnology, that engages to study therefore of folk music, dance, literature, theatre and folklore of children.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able: define folklore and folklore study; explain the content of folklorism; describe genres of folklore; formulate contemporary aims of folklore study; evaluate choices of research topics.
Syllabus
 • 1. Folklore study as a scientific discipline (definition, description, history of the discipline in Europe, main representatives).
 • 2. Folklore and types of folklore; folklore as part of spiritual and social culture.
 • 2. Oral folklore (classification of oral expressions, research in Europe).
 • 3. Musical folklore (folk song, common playing of instruments, collecting folk songs).
 • 4. Dance folklore (folk dance and its collectors, classification of folk dance).
 • 5. Ritual folklore and folk theatre.
 • 6. Children’s folklore.
 • 7. Bearers of folk tradition.
 • 8. Folklorism (folklore and its second and third existence; use of folklore in social contexts, function of folklorism, folklorism as a research subject).
Literature
  recommended literature
 • BROUČEK, Stanislav and Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. (Folk culture.). Praha: Mladá fronta, 2007. 284 pp. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • JANČÁŘ, Josef. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury, 2000. 373 stran. ISBN 8072750054. info
 • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí v Čechách. Edited by Alena Vondrušková. Vyd. 1. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000. 171 s. ISBN 8086156354. info
 • PAVLICOVÁ, Martina and Lucie UHLÍKOVÁ. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. (From Folklore to Folklorism. A Dictionary of the Folklore Movement in Moravia and Silesia.). 1st ed. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 pp. slovník 1. ISBN 80-86156-06-0. info
 • SIROVÁTKA, Oldřich and Milan LEŠČÁK. Folklór a folkloristika : (o l'udovej slovesnosti). Bratislava: Smena, 1982. 263 s. info
Teaching methods
Lectures, class discussion, reading.
Assessment methods
Written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/ETBA108