RLB514 Proměny novověkého ateismu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 B2.44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na analýzu proměn, kterými prošel fenomén ateismu v evropském myšlení a společnosti v průběhu novověku. Soustředí se přitom na několik rovin, které se daného fenoménu týkají. První z nich je rovina sémantická, dále pak rovina filosofická a konečně rovina sociálně-politická. Cílem je ukázat, že novověký ateismus je v podstatě především ideově-politický koncept, jehož analytické použití ve vědě je značně omezené. V souvislosti s prověřováním této hypotézy pak bude pozornost věnována nejen rozborům a kritické reflexi „klasických“ podob novověkého ateismu (např. osvícenský ateismus, marxistický ateismus, pozitivistický ateismus apod.), ale rovněž jeho soudobým podobám, především tzv. novému ateismu, stejně jako recentním pokusům o kritické vypořádání se s fenoménem ateismu v soudobé západní společnosti, které jsou spojené s pokusy o jeho nové vymezení a aplikaci nových typologizací, stejně jako se zavádění nových kategorií, především pak kategorie unbelief.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvován kurzu schopen/a:
 • definovat základní typy ateismu;
 • analyzovat a interpretovat vybrané klíčové texty moderního ateismu;
 • kriticky analyzovat rozdíly mezi ateismem, agnosticismem, apateismem;
 • popsat rozdíly mezi sekularismem a ateismem.
 • Osnova
  • Základní vymezení pojmu ateismus: Genealogie pojmu a jeho nejstarší použití.
  • Novověká redefinice ateismu: Od teologické kategorie ke kategorii politické.
  • Základní podoby novověkého ateismu I: Osvícenský ateismus.
  • Základní podoby novověkého ateismu II: Marxistický ateismus.
  • Základní podoby novověkého ateismu III: Pozitivistický ateismus.
  • Základní podoby novověkého ateismu IV: Existencialistický ateismus.
  • Ateismus, sekularismus a moderní společnost: Pokusy o vytvoření analytické kategorie.
  • Tzv. nový ateismus: Pokus o oživení jednoho konceptu.
  • Současné pokusy o nové vymezení I: Sociologická perspektiva a koncept unbelief.
  • Současné pokusy o nové vymezení II: Ateismus z pohledu kognitivní vědy o náboženství.
  Literatura
   povinná literatura
  • NORENZAYAN, Ara. Big gods : how religion transformed cooperation and conflict. Princeton: Princeton University Press, 2013. xiii, 248. ISBN 9780691151212. info
  • MCGRATH, Alister E. The twilight of atheism : the rise and fall of disbelief in the modern world. 1st ed. London: Rider, 2004. xiii, 306. ISBN 9781844131556. info
  • BAGGINI, Julian. Atheism : a very short introduction. New York: Oxford University Press, 2003. 119 p. ISBN 0192804243. info
  • FEUERBACH, Ludvík. Přednášky o podstatě náboženství. Translated by Zbyněk Sekal. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 326 s. info
   doporučená literatura
  • PURZYCKI, Benjamin Grant, Joseph HENRICH, Coren APICELLA, Quentin ATKINSON, Adam BAIMEL, Emma COHEN, Rita MCNAMARA, Aiyana WILLARD, Dimitrios XYGALATAS a Ara NORENZAYAN. The evolution of religion and morality : A synthesis of ethnographic and experimental evidence from eight societies. Religion, Brain & Behavior. Routledge, 2018, roč. 8, č. 2, s. 101-132. ISSN 2153-599X. doi:10.1080/2153599X.2016.1267027. info
  • Religion and the new atheism : a critical appraisal. Edited by Amarnath Amarasingam. Boston: Brill, 2010. xv, 253. ISBN 9789004185579. info
  • SMITH, George H. Why atheism? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2000. 250 p. ISBN 1573922684. info
   neurčeno
  • A short history of atheism. Edited by Gavin Hyman. New York: In the United States of America and Canada distributed by Palgrave Macmillan, 2010. xx, 212 p. ISBN 9781848851375. info
  • The Cambridge companion to atheism. Edited by Michael Martin. First publishing. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xix, 331. ISBN 9780521603676. info
  Výukové metody
  Přednáška, diskuse, četba a rozbor textů.
  Metody hodnocení
  Aktivní účast (20 %); závěrečná seminární práce (50 %); konspekty (30 %).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/RLB514