SAKS080 Praxe I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
praxe o celkové délce 300 hodin. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Program počítá s realizací praxí jako povinné součásti programu, ideálně tak, aby praxe a stáže svým zaměřením souvisely s děním v prostoru Severní Ameriky a jejích kultur; případně s problematikou mobilit, integrace cizinců, migrace, kulturního střetávání a adaptace. Možnými místy, kde lze praxi získat, jsou například organizace jako CEACS (Středoevropská asociace kanadistů), Expat Center, Euraxess, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, a obecně neziskový sektor, který se podobnými otázkami zabývá.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat v organizaci spolupracující s partnery v Severní Americe;
- pracovat v organizaci zabývající se problematikou mobilit, integrace cizinců, migrace, kulturního střetávání a adaptace.
Osnova
  • Student si vyhledá vhodnou stáž. Realizuje ji. Podá o ní písemnou zprávu koordinátorovi studia.
Literatura
  • Vzhledem ke specifické povaze předmětu je vypsán bez literatury.
Výukové metody
Praxe 300 hodin.
Metody hodnocení
zápočet
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/SAKS080