TCZJ36 Tlumočení mezi češtinou a ČZJ II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (přednášející)
Garance
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ36/01: Po 14:00–15:40 L41, I. Kupčíková
TCZJ36/02: Po 12:00–13:40 L41, I. Kupčíková
Předpoklady
TCZJ26 Tlumočení čj - čzj I
TCZJ03
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Naučit studenty překládat větné konstrukce, které si osvojily v kurzech TCZJ03 a TZJ04.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student umět v rámci překladu a tlumočení pracovat s časovým rámcem, strategií střídání rolí a překlady složitějších větných konstrukcí.
Osnova
 • 1. Překlady větných konstrukcí se zohlenědním časového rámce mezi češtinou a ČZJ.
 • 2. Strategie překladu opisem ve směru z češtiny do českého znakového jazyka.
 • 3. Využití střídání rolí v překladu z češtiny do českého znakového jazyka.
 • 4. Překlady větných konstrukcí využívající strategii střídání rolí do češtiny.
 • 5. Jednotlivé věty tázacích vět a jejich převod z češtiny do českého znakového jazyka a naopak.
 • 6. Strategie překladu jednoduchých souvětí mezi češtinou a českým znakovým jazykem.
Literatura
  doporučená literatura
 • HUMPHREYS L, The professional Sign Language Interpreter's Handbook: The Complete, Practual For The Interpreteing Profession. SLI Media, IDaho. ISBN 0972416129
 • JANZEN, T. Introduction to the theory and practice of signed language interpreting. I T. Janzen (red.), Topics in signed language interpreting: theory and practice (s. 3-24). Amsterdam: 2005 John Benjamins. ISBN 9789027216830
 • Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Edited by Petra Mračková Vavroušová. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova, 2015, 121 stran. ISBN 9788024629292. URL info
 • NAPIER, Jemina, Rachel MCKEE a Della GOSWELL. Sign language interpreting : theory and practice in Australia and New Zealand. 2nd edition. Sydney: The Federation Press, 2010, xiv, 239. ISBN 9781862877801. info
Výukové metody
seminář s lektorem, samostatné výstupy v semináři
Metody hodnocení
průběžné hodnocení, záverečné přezkoušení
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/TCZJ36