Vj3 Lexikologie vietnamštiny

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Bc. Thu Ha Hemelíková (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Srba, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 14:00–15:40 C31
Předpoklady
absolvování kurzu Vu1 Lingvistická terminologie pro vietnamisty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je porozumět lexikologii jako disciplíně a její terminologii v aplikaci na vietnamštinu; dále se vedle informací o původu nejběžnějších slov ve vietnamštině analyzují základní druhy slov včetně jejich struktury. Kurz Lexikologie vietnamštiny je základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
1) Student bude na konci předmětu schopen:
- identifikovat druhy slov ve vietnamštině;
- vyložit skladbu slov ve vietnamštině.
2) Na konci kurzu budou studenti:
- mít základní teoretické znalosti obecné lexikologie a lexikografie;
- znát teorii slabiky, morfému a slova ve vietnamštině;
- znát etymologii běžné části slovní zásoby;
- znát etymologii ustálených rčení a frází;
- orientovat se v tradičních a moderních slovnících.
Osnova
 • 1. Obecný úvod do lexikologie (základní pojmy)
 • 2. Klasifikace vietnamštiny a její obecná charakteristika z hlediska lexikologie
 • 3. Tiếng – vztah slabiky, morfému a slova
 • 4. Stavba slova, způsoby tvoření slov
 • 5. Lexikální a syntaktický popis jazyka – problematika slovních druhů
 • 6. Etymologie a přejímání cizího lexika: z čínštiny, austronéských jazyků, francouzštiny aj.
 • 7. Frazeologie, thành ngữ (chéngyǔ) – původ v čínštině, literárních textech a lidové slovesnosti
 • 8. Lexikografie – tradiční vietnamské slovníky
 • 9. Lexikografie – předmoderní evropské slovníky
 • 10. Lexikografie – moderní vietnamské slovníky
 • 11. Lexikografie – popisy a slovníky ostatních jazyků na území Vietnamu
Literatura
  doporučená literatura
 • Thompson, Laurence C. 1985. A Vietnamese Reference Grammar. Honolulu: University of Hawaii.
  neurčeno
 • VÕ, Thị Minh Hà. Từ vựng học tiếng Việt. Edited by Thiện Giáp Nguyễn. Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2016. 243 stran. ISBN 9786040089557. info
 • Emeneau, M. B. 1951. Studies in Vietnamese (Annamese) grammar. University of California publications in linguistics (Vol. 8). Berkeley: University of California Press.
 • Maspéro, Henri. 1912. Études sur la phonétique historique de la langue annamite. In: Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient Vol. 12, No. 1 (1912), pp. 1-127.
 • Trương Văn Chinh. 1970. Structure de la langue vietnamienne. Paris: Imprimerie Nationale.
Výukové metody
přednášky spojené s aktivním procvičováním a analýzami
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné písemné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. kurz je možno absolvovat i jen na základě průběžných testů za podmínky dosažení v součtu alespoň 75 % správných odpovědí. Závěrečná písemná zkouška je formálně nadále povinná, ale již není kritériem hodnocení.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/Vj3