bp2030 Anatomie

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
MUDr. Naděžda Vomelová (cvičící)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 17:00–17:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2030/01: Út 13:00–13:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2030/03: Po 13:00–13:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2030/04: St 16:00–16:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2030/05: St 14:00–14:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2030/06: Po 15:00–15:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2030/07: St 15:00–15:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová
bp2030/08: St 13:00–13:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu jde o první kontakt studenta s oborem, který se zabývá problematikou orgánových soustav. Získání těchto znalostí je základním předpokladem pro další studium na fakultě FSpS MU. V rámci výuky předmětu jsou studenti postupně seznamováni s celkovou stavbou orgánových soustav, funkcí jednotlivých částí, možnými riziky jejich poškození při sportu i v běžném životě. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen porozumět další výuce navazujících předmětů. Současně získává informace nezbytné pro výkon jeho budoucí profese.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- popsat základní anatomické útvary vnitřních orgánů člověka
- vysvětlit funkce jednotlivých orgánů a jejich částí
- využít znalosti při tvorbě integrálního pohledu na lidské tělo
Osnova
 • Oběhová soustava
 • Cévní soustava
 • Centrální nervová soustava
 • Periferní nervová soustava
 • Dýchací soustava
 • Trávicí soustava I
 • Trávicí soustava II – játra, žlučník, slinivka břišní
 • Močová soustava
 • Pohlavní soustava mužská
 • Pohlavní soustava ženská
 • Soustava žláz s vnitřní sekrecí
 • Lymfatický systém
 • Smyslové orgány
 • Exkurze do anatomického muzea
Literatura
 • Anatomie. Edited by Radomír Čihák - Miloš Grim - Oldřich Fejfar. Třetí, upravené a doplně. Praha: Grada, 2011. 534 stran. ISBN 9788024738178. info
 • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového systému. první vydání. Brno, Areál Kraví Hora: MU, FSpS, 2004. 92 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3580-3. info
 • TROJAN, Stanislav a Michael SCHREIBER. Atlas biologie člověka : 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu, 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 56 s. ISBN 807183257X. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 119 s. ISBN 8072621793. info
Výukové metody
přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Výuku tvoří blok přednášek a seminářů. Semináře jsou povinné. Výuka probíhá za pomoci anatomických modelů a preparátů a audiovizuálních technik. Předmět je zakončen udělením zápočtu. Závěrečné hodnocení probíhá písemným testem a ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/bp2030