cz002 První pomoc

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
10/16/0. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Lenka Bučková (pomocník)
Renata Svobodová (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
Oddělení pedagogiky sportu - Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Synková
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předmět je součástí kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Cílem předmětu, který je součástí zdravotnického kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, je seznámit účastníky se základní stavbou a funkcí lidského těla.
Výstupy z učení
Účastník:
- Definuje zásady prevence úrazů a poskytování první pomoci v teoretické rovině.
- Prakticky demonstruje nácvik kardiopulmonální resuscitace, zástavu masivního krvácení, polohování postiženého a transport, práce s obvazovým materiálem, zajištění bezpečnosti a rozpoznání příčin zranění, onemocnění a jejich následná péče.
Osnova
 • Teoretická část:
 • - Prevence úrazů a druhy zdravotnické pomoci, třídění
 • - Poskytování první pomoci: čísla tísňového volání, život zachraňující úkony a další závažná poranění, atd.
 • Praktická část:
 • - Nácvik KPR
 • - Polohování a transport
 • - Práce s obvazovým materiálem, atd.
Literatura
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ a Jan ŠEVELA. Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně základní neodkladné resuscitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 28 s. ISBN 978-80-210-6244-3. info
 • LEJSEK, Jan. První pomoc. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013. 271 stran. ISBN 9788024620909. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka a Barbora ZUCHOVÁ. První pomoc a jak ji učit. 2. upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 47 s. ISBN 9788021048232. info
 • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9. info
Výukové metody
Důraz bude kladen na nácvik praktické první pomoci mj. za využití simulovaných situací.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu, ústní a praktické zkoušky. Po absolvování celého kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky získá účastník certifikát ZZA.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
předmět je součástí akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/cz002