F9070 Experimentální metody biofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (přednášející)
Mgr. Jan Přibyl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 C05/114
Předpoklady
Základní metody analytické chemie, biofyziky a molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům
- popsat a vysvětlti techniky nezbytné pro studium struktury a funkce biomolekul
- aplikovat tyto vědomosti při studiu DNA a proteinů.
Výstupy z učení
Studenti budou:
- chápat principy biofyzikálních metod experimentální analýzy funkce a struktury DNA a proteinů
- umět použít a kombinovat biofyzikální metody při výzkumu interakce a funkce biomolekul
Osnova
 • Úvod
 • Separační metody (HPLC)
 • Elektroforéza biopolymerů
 • Flowcytometry
 • Vibrační spektroskopie (IR, Raman, ROA)
 • Faktorová analýza ve spektroskopii
 • CD and LD spektroskopie
 • Kalorimetrie biopolymerů
 • Skenovací mikroskopie
 • Fluorescenční spektroskopie (FRET)
Literatura
 • KODÍČEK, Milan a Vladimír KARPENKO. Biofysikální chemie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 2000. 337 s. ISBN 8070802731. info
 • PROSSER, Václav. Experimentální metody biofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 712 s. ISBN 8020000593. info
Výukové metody
přednášky s diskuzí
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/F9070