VLKF091 Klinická farmakologie

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
MUDr. Jan Příborský, CSc. (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Vedlejší účinky léků využitelných i nežádoucích, jejich mechanismy. Epidemiologie nežádoucích účinků, jak je diagnostikovat a jak se jich vyvarovat.
  • 2. Klinická farmakokinetika. Využití farmakokinetických dat při optimalizaci dávkovacího schématu. Monitorování plasmatických koncentrací, predikce orgánových koncentrací léků. Faktory farmakokinetické variability.
  • 3. Klinická farmakologie `nových` cytostatik, mechanismy účinku, farmakodynamika a farmakokinetika, terapeutické využití.
  • 4. Antibiotická léčba, indikace, význam citlivosti mikrobů in vitro, volba léku, antibiotická politika. Význam znalosti resistence pro klinickou praxi. Klinická farmakologie vybraných antibiotik. Klinicky významné interakce.
  • 5. Možnosti léčebného ovlivnění koagulace antitrombotiky.
  • 6. Klinická farmakologie léků u srdečního selhávání, zvláštnosti farmakokinetiky a farmakodynamiky používaných léků s ohledem na stav jaterních a ledvinných funkcí.
  • 7. Klinická farmakologie léčby akutního infarktu myokardu a stavů po infarktu, zvláštnosti s ohledem na porušenou srdeční funkci.
  • 8. KOLOKVIUM
Metody hodnocení
7 dvouhodinových přednášek, poslední 8 přednáška ukončení a KOLOKVIUM - multivýběrový test
Informace učitele
Výuka probíhá ve Farmakologické posluchárně, Joštova 10. Úřední hodiny sekretariátu denně od 13.00 do 14.00, tel: 05-42 126 375
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.