C4830 Instrumentální biochemické metody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování. Desintegrace tkání a buněk. Centrifugace a sedimentační analýza. Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. Zahušťování a sušení. Úprava vody. Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. Chromatografie adsorpční a rozdělovací. Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. Chromatografie reverzně fázová a iontově párová Hydrofobní chromatografie Chromatografie gelová. Chromatografie afinitní. Plynová chromatografie. Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a vlivy. Elektroforesa volná a zónová Izoelektrická fokusace. Isotachoforesa. Izoelektrická fokusace. Isotachoforesa.
Osnova
  • Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování. Desintegrace tkání a buněk. Centrifugace a sedimentační analýza. Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. Zahušťování a sušení. Úprava vody. Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. Chromatografie adsorpční a rozdělovací. Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. Chromatografie reverzně fázová a iontově párová Hydrofobní chromatografie Chromatografie gelová. Chromatografie afinitní. Plynová chromatografie. Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a vlivy. Elektroforesa volná a zónová Izoelektrická fokusace. Isotachoforesa. Izoelektrická fokusace. Isotachoforesa.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2019, jaro 2021.