HEN566 Globální politické otázky

Fakulta sociálních studií
podzim 2003
Rozsah
2/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Eva Danielová
Rozvrh
Po 14:00–15:40 J31, Po 16:00–17:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz je úvodem do diskuse globálních politických problémů současného světa. Pozornost je věnována následujícím tématům: (1)nerovnoměrný rozvoj (tj. vztah mezi bohatými státy Severu a zeměmi Jihu, důsledky kolonialismu, rozvoj jako diskurz, jímž se "rozvinuté" společnosti snaží modernizovat společnosti "nerozvinuté", a jeho důsledky), (2) geopolitika (role geografické polohy v mezinárodních vztazích, geopolitické modely světa a jejich kritika, koncept geopolitických formací), (3) nacionalismus (vznik moderní národní identity a jeho předpoklady, ideologie nacionalismu, vybrané moderní teorie nacionalismu), (4) mezinárodní politika životního prostředí (posun environmentálních otázek na agendu mezinárodní politiky, environmentální režim, Kjótský protokol). Při diskusi témat převažuje politickogeografický přístup, tj. důraz je kladen jak na historický vývoj diskutovaného jevu, tak na jeho prostorové rozšíření, včetně jeho podmíněnosti nerovnoměrným rozložením moci. Studenti jsou vedeni ke kritickému pohledu na studovaná témata a k zaujetí vlastního stanoviska. Proto jsou významnou součástí kurzu semináře věnované diskusi otázek z doporučené literatury. Součástí kurzu je také prezentace vybraného regionálního konfliktu, kterou studenti připravují v malých skupinách.
Osnova
  • 1. Úvod. Organizace kurzu. Vývoj přístupů ke studiu globálních politických otázek. 2. Nerovnoměrný rozvoj: systém světového hospodářství a jeho šíření. 3. Důsledky kolonialismu. Vznik třetího světa a jeho diferenciace. 4. Diskurz rozvoje, jeho vznik, vývoj a kritika. 5. Seminář k nerovnoměrnému rozvoji. 6. Geopolitika: geopolitická tradice, geopolitické modely světa, jejich politická implikace, a kritika. 7. Geopolitika: koncept geopolitických formací, diskuse vztahu mezi vývojem světového hospodářství a vývojem mezinárodních vztahů, diskuse typických rysů vytvářející se geopolitické formace. 8. Seminář ke geopolitice. 9. Nacionalismus: vznik národní identity - spor mezi primordialisty a modernisty, ideologie nacionalismu. 10. Nacionalismus: šíření a transformace nacionalismu, vybrané moderní teorie - Gellner, Anderson. 11. Seminář k nacionalismu. 12. Case study: Palestina 13. Mezinárodní politika životního prostředí: koncept mezinárodního environmentálního režimu, formování environmentálního režimu regulace rizika klimatických změn. 14. Prezentace skupinových seminárních prací.
Literatura
  • GELLNER, Ernest. Nacionalismus. Translated by Hana Novotná - Petr Skalník. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 133 s. ISBN 80-7325-023-3. info
  • JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2. info
  • AGNEW, John A. Geopolitics : re-visioning world politics. London: Routledge, 1998. 150 s. ISBN 0415140951. info
  • BROHMAN, John. Popular development :rethinking the theory and practice of development. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. 398 s. ISBN 1-55786-316-4. info
  • AGNEW, John a Stuart CORBRIDGE. Mastering space :hegemony, territory and international political economy. 1st pub. London: Routledge, 1995. 260 s. ISBN 0-415-09434-8. info
Metody hodnocení
Výuka je kombinací přednášek a seminářů. Zkouška je písemná. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je účast na seminářích, předložení poznámek z literatury ve stanovených termínech (4x) a prezentace vybraného regionálního politického konfliktu (ve skupině 4-5 studentů).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.