Bi8175 Ekologie rašelinišť

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Rozvrh
Pá 10:00–10:50 01018
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přehled hlavních morfologických, hydrologických a trofických typů rašelinišť a podobných biotopů (prameniště, rašelinné louky), abiotické a biotické procesy, rašelinná vegetace a její ovlivnění hlavními environmentálními faktory.
Osnova
  • 1) Specifika rašelinišť mezi mokřadními biotopy 2) Rašeliniště jako životní prostředí, jejich vývoj 3) Hlavní typy rašelinišť a jejich rozšíření 4) Hydrologie rašelinišť 5) Organogenní sedimenty 6) Hlavní gradienty ovlivňující vegetaci rašelinišť 7) Hlavní živiny v rašeliništích a jejich přístupnost 8) Rašeliniště jako ekosystémy (produkce, fauna, globální aspekty) 9) Biotické interakce na rašeliništích 10) Vegetace rašelinišť a možnosti její analýzy 11) Bioindikace stanovištních poměrů na rašeliništích 12) Využití a ochrana rašelinišť
Literatura
  • Dierssen K. & B. (2001): Ökosysteme Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht. Band 2, Moore, Ulmer, Stuttgart.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: v sudých letech (podzim 2002, 2004, ...).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.